Adaptační plán

Adaptační plán je připraven na všech pracovištích MŠ Chodov pro první dny dítěte v mateřské škole. Pro všechna pracoviště je stejný.

Jednotlivé děti přicházejí do MŠ z rodiny, která se od prostředí školy zásadně liší. Vstupem do MŠ dítě poznává nové lidi, kamarády, ale také se přizpůsobuje novým pravidlům, odlišnému režimu. Naší snahou je, aby dítě chodilo do školky rádo a bylo v ní spokojené. Proto je nutná spolupráce a komunikace školy s rodiči.

V celé naší mateřské škole přistupujeme ke každému dítěti jako k individuální osobnosti a snažíme se přizpůsobit adaptaci jeho potřebám. Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance, vcítění se do situace dítěte je základem pro získání důvěry a zmenšení jeho obav z nového prostředí bez přítomnosti rodiče. Tímto bude celý personál školy dítěti pomáhat vstoupit do nového prostředí.

Proces adaptace

 • Proces začíná již u zápisu do MŠ, kdy současně probíhá den otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout třídu, do které bude dítě chodit. seznámí se s prostředím, s učitelkami, učitelky s rodiči komunikují, domlouvají termín nástupu, konkrétní plán adaptace. V případě zájmu si může dítě ve třídě pohrát, popřípadě se s rodičem zúčastnit pobytu venku.
 • Při zápisu rodiče obdrží informační brožurku se základními informacemi.
 • V červnu po zápisu dítěte do MŠ se na všech pracovištích koná informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Přesný termín schůzky bude rodičům oznámen při zápisu. Schůzka se týká informací o provozu školy, jak pomoci dítěti při nástupu do ní, o potřebném vybavení a rodičům jsou zodpovězeny všechny otázky týkající se nástupu jejich dítěte do MŠ.
 • Samotný nástup dítěte do MŠ má několik fází. Doba pobytu ve škole se prodlužuje v závislosti na stupni socializace dítěte:
  • 1. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 9:30 hodin (odchází po svačině před pobytem venku)
  • 2. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 11:00 hodin (odchází před obědem)
  • 3. fáze – dítě odchází po obědě
  • 4. fáze – dítě zůstává i na spaní
 • Pro hladší průběh adaptace rodičům umožňujeme:
  • vstup do třídy, kde si mohou s dítětem chvíli pohrát (po předchozí domluvě s učitelkami)
  • přinášení si plyšových hraček z domova (prosíme podepsat)
 • Časové období pro adaptaci je pro každé dítě zcela individuální a mělo by vycházet především z potřeb dítěte. Závisí na věku, psychickém vývoji i na povaze dítěte. Standartní doba pro adaptaci je jeden týden až dva týdny. Při větších obtížích může být po dohodě s rodiči adaptační doba prodloužena. Pokud se u dítěte objeví velké adaptační problémy, budeme hledat společné individuální řešení v zájmu dítěte.
 • Při předávání dítěte do třídy:
  • zbytečně neprodlužujte ranní loučení (prodlužováním loučení prodlužujete pláč dítěte)
  • nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením
  • pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale i rozhodní (je běžné, že dítě pláče, poměrně často se však uklidní za pár minut po odchodu rodičů)
  • při obtížnější adaptaci navštivte ráno na pár minut třídu, pohrajte si s ním, zabavte ho
  • nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení
  • pokud dáte dítěti slib (přijdu za chvíli, přijdu po obědě,…), vždy jej splňte
  • pokud jeden z rodičů nese předávání dítěte těžce, je lepší, aby dítě vodil druhý rodič
 • Pouze v krajních případech při neustupujícím pláči voláme rodičům, aby si dítě vyzvedli z MŠ dříve
 • Rady na závěr:
  • před nástupem do MŠ navštěvujte s dětmi rodiny s jinými dětmi, mateřská centra, dětské herničky, kamarády,…
  • rozvrhněte si čas tak, aby dítě nebylo při příchodu do školy stresováno;
  • dejte dítěti s sebou malou podepsanou hračku – kousek známého z domova;
  • nespěchejte na dítě, dopřejte mu čas, aby zvládlo věci samo;
  • nesnažte se adaptaci urychlit, netlačte na dítě;
  • povídejte si o tom, co dítě ve školce dělalo, co nového se naučilo;
  • udělejte si jasno v tom, jak adaptaci na školku prožíváte vy, děti dokážou velmi citlivě vycítit projevy strachu, nejistoty, váhání u svých rodičů;
  • vyvarujte výhrůžek typu:“Počkej, až budeš chodit do školky!“ „Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky.“ – děti by se díky tomu obávaly školky dopředu;
  • mějte spolu s dětmi pravidla a dbejte, aby se dodržovala (dospělý stanovuje hranice, pravidla, dítě se je učí respektovat),
  • zaměřte se na rozvoj sebeobsluhy ( používat WC, umývat si ruce, držet lžíci, najíst se, pít z hrnečku, s pomocí se obléci, obout si boty,..);
  • vysvětlujte dětem, co je vhodné a nevhodné chování a proč tomu tak je;
 • Kdykoli budete potřebovat, stačí kontaktovat učitelky, zástupkyně na pracovištích nebo ředitelku a to osobně, telefonicky či mailem. Můžeme se sejít a probrat Vaše obavy a potřeby Vašich dětí.
 • Adaptační proces je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro rodiče, kteří mohou prožívat různé obavy. Neváhejte proto být s námi v kontaktu a kdykoliv se zeptat na to, co Vás zajímá.