Akce | MŠ Nerudova

21.6.2020

POHODOVÉ PRÁZDNINY

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ: Rozlišit správné a špatné chování, uvědomovat si běžná rizika Řešit problémy, samostatně se rozhodovat v rizikových situacích Chovat se obezřetně při setkání s cizími […]
23.5.2020

DĚTI V DOPRAVĚ

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ: -mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu […]
13.5.2020

POVOLÁNÍ – týdenní motivace

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ: –rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena) –rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat […]
10.5.2020

RODINA – týdenní motivace

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ: -znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců…) -uvědomit si […]
28.4.2020

ZE ŽIVOTA HMYZU – týdenní motivace 4.-7.5.2020

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ: – zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je – sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava […]
25.4.2020

ZEMĚ SLAVÍ SVÁTEK

22. dubna měla naše planeta Země svátek. Pojďte s námi společně tento významný den oslavit (i když trochu opožděně). Napište, nebo nakreslete Zemi nějaký vzkaz či […]
20.4.2020

JARNÍ ZAHRÁDKA – týdenní motivace 27.-30.4.2020

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ: –záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce) […]
12.4.2020

ZVÍŘATA A MLÁĎATA – týdenní motivace 20. – 24. 4. 2020

CÍLE A ZAMĚŘENÍ TÝDNE: POZNAT A POJMENOVAT DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA (ZNAKY, UŽITEK…) SOUSTŘEDĚNĚ POSLOUCHAT PŘÍBĚH, DĚJ, POHÁDKU, ZACHYTIT HLAVNÍ MYŠLENKU, PŘEVYPRÁVĚT DĚJ […]