Charakteristika školy | MŠ Školní

Pracoviště mateřská škola Školní 737, dříve 5. MŠ, zahájila provoz v roce 1968, jako víceúčelové zařízení jesle a mateřská škola. Po zrušení jeslí v roce 1993 byl jeden pavilon využit pro potřeby Denního stacionáře Mateřídouška. Areál mateřské školy tvoří součást občanské vybavenosti sídliště, postaveného v 70. letech ve středu našeho města. V jeho blízkosti jsou dvě základní školy a další významná místa – Galerie města, kostel Svatého Vavřince, Staroměstská ulice. Typizované patrové pavilony mateřské školy jsou propojeny prosklenou, dřevem obloženou chodbou s hospodářskou budovou, kde jsou kanceláře, školní kuchyně a prádelna.

Ve dvou  pavilonech jsou celkem čtyři třídy, s naplněností celkem do 104 dětí.

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Tři třídy jsou většinou věkově smíšené a jedna je předškolní.

Třídy svou rozlohou vyhovují počtu docházejících dětí. Nábytek pro děti odpovídá antropometrickým požadavkům. Vhodným prostorovým řešením jsou vytvořeny podmínky pro spontánní i řízené hry a vzdělávací činnosti. Ve všech třídách se skládají lehátka, což umožňuje pravidelně zařazovat řízené i spontánní pohybové aktivity. 

O estetickou úroveň školy, která je po celý rok vyzdobena výtvory dětí, se starají pedagogické a provozní pracovnice, ve spolupráci s rodiči dětí.

Školní zahrada je prostorná, dobře udržovaná, vybavena pískovišti, průlezkami a dalšími zařízeními, která děti využívají při svých hrách a pohybových činnostech.
Součástí MŠ je školní jídelna, kde se pro děti vaří chutná a zdravá jídla.

Provoz školy: od 6.00 do 16.00 hodin

Počet pedagogických a provozních zaměstnanců: 8 učitelek, 1 školnice, 2 uklízečky, z toho jedna částečně pracuje i jako pracovnice provozu ŠJ, 2 kuchařky. Do mateřské školy pracoviště Školní 737 je zapsáno 98 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel.

Rozdělení tříd
  1. Pavilon
    • 1.třída „Kuřátka
    • 3.třída „Sluníčka
  2. Pavilon
    • 2.třída „Koťátka
    • 4.třída „U krtečka
Odpolední rozcházení dětí

Děti se rozcházejí v době od 14.00 do 16.00 hodin. Po domluvě s učitelkou je možné odvést dítě v kteroukoliv dobu během celého dne.