DĚTI V DOPRAVĚ

Rodina – místo, kam patřím
17.5.2020
Fotografie dětí k vyzvednutí
20.5.2020
Zobrazit vše

DĚTI V DOPRAVĚ

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ:

-mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. o technice)

-správně reagovat na světelné a akustické signály

-uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

-uvědomovat si, co je nebezpečné

-znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

-vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

-tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

-při procházce městem pozorujte různé dopravní situace- na přechodu pro chodce, na kruhovém objezdu, na křižovatce, u výjezdu hasičů…., povídejte si o dopravních prostředcích

-prohlédněte si autobusové a vlakové nádraží, udělejte si výlet do okolí vlakem či autobusem

-zahrajte si hry: Velký učí malého, Takhle ano a takhle ne – popisujte bezpečné a nebezpečné chování dětí na obrázku a zkuste domyslet jejich důsledky

-zahrajte si na dopravu, na semafor, na chodce s využitím barevných světelných signálů

-při jízdě na kole či kolečkových bruslí používejte ochranné bezpečnostní prvky, kontrolujte, zda je jízdní kolo dostatečně a bezpečně vybaveno

-při chůzi za šera či mlhy vyzkoušejte různé druhy barevného oblečení a reflexních doplňků, pozorujte jejich viditelnost

-prohlédněte si výuková videa DĚTI V DOPRAVĚ :

 Procházka za dopravními prostředky, nácvik pravolevé orientace, nácvik přecházení komunikace a poznávání dopravních prostředků,  hrátky s reflexními prvky, správné užití přilby a jízda na koloběžce……

https://www.detivdoprave.cz/vyukova-videa/

VELKÝ UČÍ MALÉHO

TAKHLE NE A TAKHLE ANO