Indiánské léto

Platby za červen, prázdniny a jistina
5.6.2020
„Letní hry, vodní svět“
14.6.2020
Zobrazit vše

Indiánské léto

Motivační týden – „Indiánské léto“ – 8.6. – 12.6.

Náměty činností

Cíle a zaměření

  • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
  • Posilování přirozených poznávacích citů
  • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem
  • Vytváření povědomí o existenci jiných kultur
  • Vytvoření povědomí o sounáležitosti s lidmi jiné národnost

Nabídka činností

Pohybové aktivity – překážková dráha , chůze po laně, čáře…

– zdolávání přírodních překážek – „Na stopaře“

  • stavba tee-pee – využití dek, stolů, židliček apod.
  • Stavba přístřeší v přírodě

Výtvarné činnosti a pracovní činnosti

Malování prstovými barvami na obličej, -„Na válečné stezce“

Omalovánky k tématu

Vystřihování brk z barevného papíru – výroba čelenky

Výroba indiánského totemu z krabic – prostorové stavby + využití zrcadel…

Hudební činnosti

Indiánský tanec se sourozenci či rodiči…

Poslech indiánských písní…

Rozvíjení poznání

Rozhovory o životě indiánů, vzhled, způsob života…poslech příběhů…připomenutí filmových zpracování…

Indiánské vaření a tvoření

Indiánské stopování zvěře