JARNÍ ZAHRÁDKA – týdenní motivace 27.-30.4.2020

2. týden – Kuřátka – „Na jaře“
14.4.2020
3.týden Sluníčka – DEN ZEMĚ
22.4.2020
Zobrazit vše

JARNÍ ZAHRÁDKA – týdenní motivace 27.-30.4.2020

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ:

záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce) –-tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech –rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) –uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) -kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů -přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

poznávání jarních květin v přírodě i na zahrádce – povídejte si s dětmi co potřebuje rostlina k růstu, ukažte dětem z jakých částí se skládá květina ( květ, stonek, list, kořen…), vysvětlete dětem rozdíl mezi pojmy – rostlina, strom, keř – spočítejte kolik máte doma pokojových květin, požádejte děti o pomoc při zalévání, kypření, omývání prachupozorujte klíčení hrachu nebo jiných semínekprocvičujte s dětmi prostorové pojmy – vpravo, vlevo, uprostřed, zopakujte barvy – zazpívejte si společně písničky o květinách – Šel zahradník do zahrady….Travička zelená… – určování první hlásky ve slově – R – růže, P – petrklíč.. – modelování – květina, zahrádka, kreslení křídami – barevné květy, vystřihování a nalepování květin z časopisů, – naučte se s dětmi básničku: Na jaře, když slunce svítí, objeví se první kvítí. Narcisy a tulipány, zdobí žlutě všechny brány. Sluníčko je přivolalo, jaro zase přivítalo, skřivánka je slyšet hlas, nastal krásný jarní čas.

KVĚTUŠKA A JEJÍ ZAHRÁDKA

Chaloupka stála maličká,
v ní dědeček a babička,
veselí pořád, stále čilí
jak holoubkové, sobě žili.
Na podzim jednou stařečkové,
když sto let přešlo nad nimi,
na nové jaro nečekali
a navždy odešli do zimy.

Chaloupka po nich osiřela,
zahrádka osiřela též.
A všechno zapadalo sněhem,
sníh všude, kam jen pohlédneš.

Když sešel sníh a jaro nastalo,
zahrádce tolik se tu stýskalo,
neměla pro koho kvést a zrát,
nebyl tu, kdo by ji měl rád.

I začala se jednou steskem chvět
a střásla na vonnou zahrádku
růžový květ a bílý květ
a dala v ní život děvčátku.
A že se z květů narodilo,
Květuška všichni mu říkali,
květiny, ptáci, stromy, slunce,
celé dny se sním laskali.

KVĚTINY NA ZAHRÁDCE:

PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A BYLINEK:

STROMY A KEŘE:

ZAHRADNICKÉ NÁČINÍ:

CVIČENÍ: ZAHRADNICE, SEDMIKRÁSKA

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY:

TVOŘIVÉ ČINNOSTI:

PRACOVNÍ A GRAFICKÉ LISTY: