Nástěnka | MŠ Školní

Pravidelné akce

  • „Výtvarný kroužek“ pod vedením p. uč. Exnera – předškoláci – každou středu od 12.00 do 14.00 hodin
  • „Sportovní hry“ – každý týden v pátek probíhá hodina cvičení pod vedením volejbalového trenéra BVC Chodov pana Milana Šína ve sportovní hale Chodov. Předškoláci si ten den přinesou vhodnou obuv do haly, pití a věci na převlečení (tepláky, legíny) do batůžku.
  • „Logopedie a školní zralost“ – péče o děti se špatnou výslovností a nerovnoměrným vývojem ve spolupráci s Mgr. Blankou Vránovou. Individuální sezení budou probíhat každé druhé pondělí v měsíci v dopoledních hodinách.

Akce na měsíc březen 2020

Veškeré akce na měsíc březen jsme vzhledem k mimořádným opatřením zrušili. O náhradních termínech vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Vybírání zálohy v hotovosti na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání na březen – 17.3.2020 od 6 do 16 hodin