O nás

Základní údaje o mateřské škole

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací, kterou zřídilo město Chodov sloučením čtyř mateřských škol do jednoho právního subjektu.

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace sdružuje tyto 4 mateřské školy (pracoviště, místa poskytovaného vzdělávání): 

Ředitelka mateřské školy Ivana Šestáková je statutárním orgánem této příspěvkové organizace

 • e-mail: materskaskola@mestochodov.cz
 • tel.: 773 052 498
 • úřední hodiny ředitelství: každé pondělí 7-15:30 hod.
 • IČO: 60610204
 • ID: 745kmwm

V době nepřítomnosti ředitelky lze zanechat vzkaz nebo si domluvit termín schůzky u asistentky ředitelky paní Šárky Petrlíkové (tel. 352 352 480, 773 052 498)

Ředitelku v době její dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje Olga Křivová

fotka dětí ve školce

Zástupkyně ředitelky MŠ, pověřené vedením jednotlivých pracovišť:

 • MŠ Zahradní – Jiřina Dvořáková, tel. 325 325 450
 • MŠ Školní – Jana Enan, tel. 352 352 460
 • MŠ U Koupaliště – Marcela Davídková, tel. 352 352 470
 • MŠ Nerudova – Olga Křivová, tel. 352 352 480                                                     
 • Vedoucí školní jídelny: Irena Psotová
 • Zástupkyně vedoucí školní jídelny: Bc. Lenka Chvostalová

Ve školním roce 2019/2020 v naší mateřské škole pracuje celkem 64 zaměstnanců, z toho:

 • 33 učitelek
 •   6 asistentek pedagoga
 •   1 školní asistentka
 •   1 speciální pedagog
 • 12 pracovnic ve školních jídelnách (z toho 2 na částečný úvazek, pracují i jako provozní   pracovnice) 
 • 11 provozních pracovnic = uklízečky, školnice (z toho 3 na částečný úvazek, 2 pracují i ve školní jídelně)
 •   1 správce areálů
 •   1 asistentka/sekretářka

Pro letošní rok je prozatím zapsáno do 16-ti tříd celkem 388 dětí.

Volná kapacita na jednotlivých pracovištích – pouze MŠ Zahradní, MŠ U Koupaliště.

Poskytujeme předškolní vzdělání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Ve spolupráci s rodinou se podílíme na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojení si základních pravidel chování, základů životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání rovněž napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním školním roce je v našich běžných třídách integrováno zatím 11 dětí se SVP, s jejich vzděláváním pomáhá 6 asistentek pedagoga.

Celkově se snažíme všem dětem vytvářet bohaté, podnětné a vstřícné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, spokojeně a radostně a které jim dává možnost svobodně a aktivně se projevovat, zkoumat, hledat odpovědi, hrát si – prostě užívat si každý den.