POHODOVÉ PRÁZDNINY

,,Těšíme se do školy“
18.6.2020
Prázdninový provoz
29.6.2020
Zobrazit vše

POHODOVÉ PRÁZDNINY

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ:

Rozlišit správné a špatné chování, uvědomovat si běžná rizika

Řešit problémy, samostatně se rozhodovat v rizikových situacích

Chovat se obezřetně při setkání s cizími dětmi a lidmi, dokázat odmítnout nepříjemný kontakt a komunikaci

Chápat role jednotlivce ve skupině, řídit se jimi

Znát, co je škodlivé a nebezpečné /nástrahy a rizika ve spojení s přírodou v létě/, nepřeceňovat své schopnosti a síly

Předvídat následky chování

Uvědomovat si zodpovědnost za své chování

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

Zahrajte si hru – příběhy se šťastným koncem – podle obrázků vymyslete příběh.

Hra – najdi nezbedu – popište chování dětí na obrázku, vyhledejte nezbedy, povídejte si s dětmi o nebezpečí v létě, o bezpečném sportování, hrách a chování doma i venku.

CO POTŘEBUJÍ KE SVÉ PRÁCI?

NAUČTE DĚTI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÝCH LINEK: