RODINA – týdenní motivace

MŠ ŠKOLNÍ – PROVOZ OD 11. 05. 2020
7.5.2020
Omezení provozu MŠ U Koupaliště
12.5.2020
Zobrazit vše

RODINA – týdenní motivace

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ:

-znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců…)

-uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)

-pochopit funkci rodiny a jejich členů – orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin a umět jim přizpůsobit své chování

-osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

-uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

-poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem

-rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý – krátký, delší – nejdelší…)

-rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle) a těchto pojmů běžně užívat

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

-prohlédněte si rodinné album a povídejte si o členech své rodiny

-naučte se básničku o mamince (o tatínkovi)

-nakreslete svou rodinu, nakreslete obrázek pro maminku, pro babičku (květiny, srdíčka, sluníčko…), pro svého oblíbeného plyšáka či domácího zvířecího miláčka

-zazpívejte si taneček – Mám šáteček, mám, komu já ho dám. Žádnému jinému, jenom svému milému, tomu já ho dám.

-zkuste popsat svou maminku a tatínka – jak vypadají, co rádi dělají, kde pracují, jaký sport provozují…

-společně postavte rodinný dům z různých druhů kostek a stavebnic, z přírodnin….

-zahrajte si pohádku O veliké řepě

-hra: KDO BYDLÍ V DOMĚ – procvičte prostorové pojmy: nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, mezi, uprostřed, vedle….