Zájmové činnosti | MŠ Školní

Aktivity školy

 • Výtvarný kroužek ve spolupráci se ZUŠ Chodov, který vede pan učitel Milan Exner.
 • Plavání předškoláků – v Sokolovském bazénu, pod vedením zkušených instruktorů.
 • Brousíme si jazýček – paní učitelky – logopedické asistentky – rozvíjí u dětí komunikativní dovednosti a správnou výslovnost.
 • Ve zdravém těle zdravý duch – sportovní dopoledne v Chodovské hale pro děti předškolního věku pod vedením volejbalového trenéra BVC Chodov .
 • Vzděláváme se pro budoucnost – výtvarné a pracovní aktivity pro předškoláky pod vedením odborníka v DDM
 • Logopedie a školní zralost – péče o děti se špatnou výslovností a nerovnoměrným vývojem ve spolupráci s Mgr. Blankou Vránovou. Individuální sezení probíhají v dopoledních hodinách.

Doplňující aktivity školy

Slavnosti v MŠ

 • Mikulášská besídka 
 • vánoční besídky na třídách
 • pohádkový karneval
 • oslavy MDD 
 • pasování na školáka 

Fotografování dětí                                  

 • vánoční focení
 • focení předškoláků na tablo
 • společné fotografie všech tříd na konci školního roku                                                                                                     

Návštěvy divadel, významných míst, spolupráce

 • divadelní představení v MŠ, v KASSu Chodov, v Karlovarském kraji
 • koncert žáků ZUŠ v Chodově
 • Základní škola J. A. Komenského Chodov
 • Městská knihovna, Městská galerie, Infocentrum
 • Dům dětí a mládeže
 • Denní centrum Mateřídouška                       
 • Hasičská zbrojnice, zásahové centrum
 • Porcelánová školička v porcelánce v Nové Roli 
 • Útulek pro opuštěná zvířata v Chodově   
 • Domov pro seniory Chodov

Aktivity pro zdraví a bezpečnost dětí

 • předplavecký výcvik předškoláků v Sokolově
 • sportovní přípravka pro předškoláky v chodovské hale – odborné vedení dívek a chlapců trenéry BVC Chodov
 • školkolympiáda a školkacup při DDM
 • návštěvy solné jeskyně v K.Varech
 • dopravní výchova a protidrogová prevence ve spolupráci se zástupcem velitele Městské policie panem Staňkem

Výlety celoškolní nebo podle programu tříd

 • ZOO Plzeň / Chomutov
 • letiště K. Vary, Hvězdárna
 • hrad Loket
 • Jízdárna Děpoltovice   

Prezentace práce školy   

 • vystoupení dětí – Dům pečovatelské služby 
 • výtvarné soutěže 
 • sportovní utkání                                                             

     Exkurze na pracoviště rodičů a další akce pro rodiče a děti dle třídních vzdělávacích programů