ZE ŽIVOTA HMYZU – týdenní motivace 4.-7.5.2020

ZEMĚ SLAVÍ SVÁTEK
25.4.2020
Náměty pro práci s dětmi – ,,Hodně práce na zahrádce“
29.4.2020
Zobrazit vše

ZE ŽIVOTA HMYZU – týdenní motivace 4.-7.5.2020

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZAMĚŘENÍ:

zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je

sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů

mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě, o hmyzu…)

tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím, vést stopu tužky při kresbě, apod.

užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

– udělejte si výlet do přírody a vyhledejte s dětmi – mravence, berušku, včelu, čmeláka, motýla, různé brouky…

– vysvětlete dětem, jaký význam má hmyz pro člověka

– povídejte si o ochraně přírody

– přečtěte dětem nějaké zajímavosti o hmyzu, např, z encyklopedie

– procvičujte skok do dálky s rozběhem – Na luční koníky

– děti mohou napodobovat let včely, motýla, čmeláka, lezení mravence..

– procvičujte začáteční písmena slov

– naučte se s dětmi jednoduchou báseň a píseň o hmyzu