ZVÍŘATA A MLÁĎATA – týdenní motivace 20. – 24. 4. 2020

Náměty pro práci s dětmi – ,,Žlutá, modrá, zelená“
13.4.2020
Aktuální informace k zápisům do MŠ
11.4.2020
Zobrazit vše

ZVÍŘATA A MLÁĎATA – týdenní motivace 20. – 24. 4. 2020

CÍLE A ZAMĚŘENÍ TÝDNE:

 • POZNAT A POJMENOVAT DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA (ZNAKY, UŽITEK…)
 • SOUSTŘEDĚNĚ POSLOUCHAT PŘÍBĚH, DĚJ, POHÁDKU, ZACHYTIT HLAVNÍ MYŠLENKU, PŘEVYPRÁVĚT DĚJ
 • ZAPAMATOVAT SI RŮZNÉ ZVUKY ZVÍŘAT
 • ROZPOZNAT ODLIŠNOSTI V DETAILECH (NAPŘ. VYHLEDAT A DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ ČÁST V OBRÁZKU, JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SLOŽIT V CELEK, SLOŽIT PUZZLE)
 • BÝT CITLIVÝ K PŘÍRODĚ, UVĚDOMOVAT SI, ŽE ČLOVĚK A PŘÍRODA SE NAVZÁJEM OVLIVŇUJÍ
 • PROJEVOVAT BEZPEČNÝ ODSTUP VŮČI CIZÍM ZVÍŘATŮM
 • POHYBOVAT SE KOORDINOVANĚ A JISTĚ V PŘÍRODNÍM TERÉNU

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

 • rozhovor nad obrázky – Zvířata na dvorku
 • nakresli zvířátko, které se ti líbí 
 • hmatová hra  – poznej zvířátko – děti ohmatávají zvířátko, které jim vloží rodiče do ruky za zády
 • procvičování pojmů –malý, větší, největší
 • pantomima  –  napodobování zvířat a hádání
 • vytleskávání jednoduchých písniček – Skákal pes, Kočka leze dírou, Pásla ovečky..
 • procvičování pojmů  –  v, před, za, u, vedle, do.. s hračkou pejska a boudou (krabice)
 • tvoření zdrobnělin – kočka – kočička, beran –  beránek, slepice – slepička
 • přirovnání – mlaská jako ….prasátko, je zmoklá jak ….slepice, drápe jako….kočka, je silný jako …kůň
 • doplň co dělají  Pejsek……..do daleka                          Ovce ………ovčí řečí            Kráva…….., až to hučí                         Kozlík………, že je větší      
 • PH na domácí zvířátka – děti ztvárňují zvukem a pohybem  určené zvíře

Jak zvířátka vytrestala sama sebe

Na jednom statku žilo šest zvířátek – pejsek, kočička, koza, beránek, kachna a slepička. Každý si dělal svou práci a tak to trvalo dlouhá léta. Až jednou se zvířátka spolu pohádala a začala si vyčítat, že ten druhý má lehčí práci. Nakonec se rozhodli, že udělají zkoušku, kdo z nich bude mít pravdu. Rozdělili se na tři skupinky po dvou. Jako první přišli na řadu pejsek s kočičkou. Ti dva se dohodli na první výměně práce. Pejsek měl jít chytat myši a kočička hlídat do boudy. Pejsek šel tedy do spíže a čekal. Samozřejmě myši okamžitě ucítily, že tam není kočka a začalo rodeo. Pejsek pochopitelně neměl šanci. Než se vůbec rozehnal, myši už byly schované ve svých dírách ve zdi. Kočička zatím byla v boudě, a jelikož byl den, tak se příšerně nudila. Měla tam dokonce k ohlodání kosti, ale kdepak kočičí zuby na kosti pro psa.Pak přišla na řadu koza s beránkem. Koza šla tedy na pastvu a myslela si, že bude dělat to, co vždycky – pást se. Jenomže neměla ani ponětí, že na pastvě je i ovčácký pes, který však nebydlel na farmě. Ten ovce zaháněl a koza nestačila utíkat, za chvíli měla jazyk až na vestě, jak se říká. Beránek byl zatím na pastvě tam, kam chodila koza. Říkal si sám pro sebe, že to není nic těžkého, v podstatě to samé, co dělá on, až na psa. Jenže přišel čas dát mléko, ale kdepak beran a vemínko.Nakonec tu byla kachna se slepičkou. Kachna si šla sednout a vysedět  vajíčko. Pochopitelně, že to dokázala, jenže kachní – jak jinak, kdo kdy viděl, aby kachna vyseděla slepičí vejce.Slepička šla zatím k jezírku. Chvíli na to koukala a nevěděla, co má dělat. Nakonec se pokusila vyplout, ale bez plovacích blan to nešlo.Tak byl konec všech zkoušek. Večer si zvířátka spolu sedla a dlouho mlčela. Všem byla trochu hanba. Nakonec si všechno vyříkali a uznali, že práce každého z nich je důležitá a stejně náročná.

O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH