3.týden Krtečci – Zvířátka na statku

3.týden Sluníčka – DEN ZEMĚ
22.4.2020
Náměty pro práci s dětmi – ,,Čarodějnické hrátky“
23.4.2020
Zobrazit vše

3.týden Krtečci – Zvířátka na statku

Cíle

– Rozvoj paměti a pozornosti

– Vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

– Rozvoj paměti a pozornosti

Očekávané kompetence:

– udržovat pořádek v osobních věcech a hračkách ve třídě

– zvládat jednoduché úklidové práce

– formulovat otázky, ptát se na slova, kterým děti nerozumí

– učit se zpaměti krátké texty

-záměrně se soustředit na určitou činnost a udržet pozornost

– využívat zkušenosti k učení

-zachycovat a vyjadřovat své prožitky slovem, výtvarně, hudebně apod.

– umět hodnotit svoje zážitky, říci, co je zajímavé

– vnímat různorodost světa přírody, živočichů

  Pohybové aktivity:
 • PH: Na domácí zvířátka – napodobujeme pohyby a zvuky domácích zvířat
 • PH Všechno lítá, co peří má – upevňování pojmenování pro domácí zvířata
 • Překážková dráha pro koně – přeskakování překážek
 • PH na koně – cválání po místnosti, změna tempa

PH Ovečky:

Povím vám pohádku, (chůze v mírném podřepu v rytmu)

nebude dlouhá,

jak vodil na pastvu (uvolněný předklon, paže visí volně)

ovečky slouha.

Bělounké ovečky (děti se řadí do zástupu)

pěkně šly v řádce,

až přišly k uzounké

dřevěné lávce.

Teď chvíli počkáme, (klek, sed stranou)

to jinak nejde, (zvolna se pokládají na zem, leh)

až jedna po druhé

ovečka přejde.

 • „Myšičko myš, pojď ke mně blíž! Nepůjdu kocourku, nebo mě sníš.“

Držíme se za ruce v kruhu. Myška je uvnitř, kocour venku a volá: „…“ Myš vyběhne, může si zkrátit cestu přes kruh, děti zvedají ruce, ale kocourovi brání, takže musí podlézat

Nabídka činností
 • Zpěv známých písní – Krávy, krávy (Jaroslav Uhlíř), Skákal pes, Kočka leze dírou
 • Hra na hudební nástroj – dřívka, vytleskávání rytmu domácích zvířat
 • Obrázky domácích zvířat, pojmenování
 • Přiřazování mláďat
 • Rozhovor s dětmi o užitku domácích zvířat – např. kráva – mléko, maso…
 • Počítání slabik – domácí zvířata
 • „Tři prasátka“ – poslech pohádky „ O třech prasátkách“ – pozorování, hmatové a zrakové vnímání různých stavebních materiálů (pro stavbu domu) -přiřazování vlastností – tvrdý x křehký, pevný x měkký, velký x malý – stavba domečku z různých stavebnic
 • Rozhovor s dětmi – domácí mazlíček, kterého máte doma, jak se jmenuje, čím krmíte…
 • Vybarvování obrázků s cílem nepřetahovat
 • tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov (slepice – slepička)
 • doplňování zvuků do říkadla, rýmování:

Pejsek ……… do daleka (štěká)

Kráva ………, až to hučí (bučí)

Slípka ……… na sedláka (kvoká)

Ovce ………. ovčí řečí (bečí)

Kozlík ………, že je větší, (mečí)

Kočka ………, sova …..

Prase ………, jen to kvičí

Oslík ………. na oslíka

 • Tvoření – kočička – obkreslení šablony, vystřižení, zapouštění barev, dokreslení obličeje
Pracovní listy
Pohádka O třech prasátkách
Inspirace pro předškoláky na webu: https://www.facebook.com/isophi.education/