Rodina – místo, kam patřím

město
Místo, kde žiji
17.5.2020
DĚTI V DOPRAVĚ
23.5.2020
Zobrazit vše

Rodina – místo, kam patřím

Cíle a zaměření:
 • uvědomit si význam rodiny, vědomí, že každý někam patříme, máme svůj domov
 • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku
 • vytváření a poznávání pravidel společenských pravidel soužití
 • spoluvytvářet prostředí pohody
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit
Nabídka činností:
 • rozhovor na téma „Kdo tvoří moji rodinu, o domově- patří do mé rodiny
 • vyjmenování a procvičování členů rodiny a jejich jmen- tatínek, maminka, sourozenci, prarodiče, sourozenci matky a otce, jejich děti
 • hledání rozdílů v postavách (dítě – rodič, mezi sourozenci, …)
 • prohlížení rodinných fotografií – rozhovory
 • rozkládání slov na slabiky (MÁMA, TÁTA, BABIČKA, …)- rytmizace, počítání slabik, vytleskávání
 • rytmizování -hra na tělo
 • stavby lidských postav z kostek
 • sestavování z víček od PET lahví – máma, táta,…
 • stavění domova – využití nábytku, polštářů, dek, …
 • „pečování o miminko“ (přebalování, koupání, oblékaní)

Obkreslování a obtiskávání dlaně namočené v prstové barvě – doprovodit říkadlem a ukazovat jednotlivé prsty:

                    To je máma, to je táta,

                    to je bába, to je dědek,

                    to je vnouček, malý klouček.

Seznámení s básní

Rozhlédni se tu a tam,                                    

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tvůj velký svět,                                

pojď si o ně vyprávět.

Povíme si pohádku,

třeba o tom děťátku.

Nakreslíme sluníčko,                                      

trávu, kytky, jablíčko.

Jsme tu všichni kamarádi

a máme se všichni rádi.

POHYBOVÉ AKTIVITY:
 • pantomima – jak chodí děti, dospělý, starší lidé
 • „opravujeme střechu“ (vylézat- přelézat- slézat např. ze židle)
 • „pereme a sušíme prádlo“ (chodit nebo běhat slalomem mezi překážkami)
 • „jedeme na výlet“ – pohybové ztvárnění písně „Vláček“
 • tanec na píseň „Červený šáteček“-   https://youtu.be/oeu4ClKVuMg
 • pohybové improvizace – využití kuchyňského náčiní (vařečka, cedník,…)
 • pohybové ztvárnění říkanky:

                    Co ta očka vidí,                                              – rozhlížíme se kolem sebe

                    vidí, vidí lidi.                                                  – vzájemně na sebe ukazujeme

                    Tátu, mámu, holčičku,                                 – počítáme na jedné ruce

                    Kluka, dědu, babičku.                                   – počítáme na druhé ruce

                    Spolu bydlí v domečku,                                – obejmeme své tělo

                    na zeleném kopečku.                                   – „kreslíme domeček“

HUDEBNĚ POHYBOVÁ AKTIVITA:
Pohádky:
 • „Červená Karkulka“ – https://youtu.be/epRvMlZrTHw         
 • povídání o obsahu pohádky podle obrázků
 • pojmenování postav, kdo chyběl v rodině Karkulky? – vyjmenovat
TVOŘENÍ:
 • skládání papíru – „Tulipán“
 • malba temperou – „Pampeliška“
 • malba na velký formát papíru – portrét člena rodiny
 • trhání a lepení papíru – „Srdce pro maminku“
 • otisk ruky v prstové barvě – „Přání pro maminku“
POBYT VENKU:
 • při procházce pozorovat zaměstnání dospělých (prodavačka, policista, hasič, řidič, popelář, …)- rozhovory o nich
 • sledovat lidi při činnostech venku – povídat si o nich
 • pozorování rozkvetlých květin a keřů
 • sledovat přírodní jevy a proměny
 • střídat běh s chůzí (10 kroků běh, 10 kroků chůze), běh na danou vzdálenost
 • skákání střídavě po jedné a druhé noze, snožmo
 • hrát pohybové hry – „Na babu“, „Na schovávanou“, „Na honěnou“, „Na třetího“
Přílohy – náměty – pracovní listy