Místo, kde žiji

Co děláme celý den
17.5.2020
Rodina – místo, kam patřím
17.5.2020
Zobrazit vše

Místo, kde žiji

město
Cíle:
 • umět pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni, soustředit se, udržet pozornost
 • zachycovat skutečnost ze svého okolí, popsat své město, ve kterém žiji
 • bezpečně se orientovat ve svém městě  a okolí
 • zapamatovat si krátké texty
 • procvičovat jemnou a hrubou motoriku
 • zpívat jednoduché písně
Nabídka činností:
 • stavět naše město z různých druhů stavebnic
 • prohlížet si obrázky našeho města, umět popsat místo na obrázku
 • popisovat obrázky města a vesnice, najít rozdíly (obrázky viz příloha)
 • procvičovat pojmy velký, malý (např. obrázky domů, zvířat..)
 • zpívat známou píseň „Tú, tú, tú, auto už je tu“
 • říkanka :  „Byl jeden domeček“

                     Byl jeden domeček,

                    v tom domečku stoleček,

                    na stolečku mistička,

                    v té mističce vodička,

                     a v ní plave rybička.

 • poslouchat pohádku „Budka“
 • cvičit s říkankou „Okénko“ (viz příloha)
 • vyrábět s rodiči domy ve městě (náměty v příloze)
 • procházka a pozorování významné budovy města (kostel sv.Vavřince, autobusové a vlakové nádraží, info-centrum, městská knihovna,…)
 • http://www.knihovnachodov.cz/infocentrum/index.php?akce=historie&i=1
Pohádka – Budka
Píseň – Auto
Cvičení – okénko
Pracovní listy – porovnávání – malý, velký
Obrázky k popisu
Náměty na tvoření s dětmi
 • domeček – stříhání, lepení z papíru
 • město z papírových roliček – malování, lepení, stříhání