Co děláme celý den

Náměty pro práci s dětmi – ,,Naše město“
14.5.2020
město
Místo, kde žiji
17.5.2020
Zobrazit vše

Co děláme celý den

Motivační týden – „Co děláme celý den“ – 18.5. – 22.5.

Náměty činností

Cíle a zaměření:

-Orientovat se v časových údajích v rámci dne, i roku

-Rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase ( noc, den, ráno, večer, zítra…)

-Rozlišovat vpavo-vlevo

-Projevovat zájem o knížky

-Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu

-Rozvoj tvořivosti

-Rozvoj pohybových činností

Nabídka činností

Náměty:

Jak se střídá roční období?

Charakteristika jednotlivých období

Popiš vše co vidíš na obrázcích

Jaké roční období máš nejraději?

Rozhovory co děláme celý den, rozdělit si den na jednotlivé části viz.obrázky k tématu

Odpovídat na otázky: Kdy vstáváme, kdy chodíme spát, kdy můžeme jít ven, kdy se koupeme, kdy večeříme, kdy chodíme do školky a co tam děláme,…

Znáš dny v týdnu jak jsou ua sebou?

Co máš nějraději ke svačince,obědu a k večeři?

S čím si nejraději hraješ?

VV činnosti:

Umíš namalovat sluníčko a měsíc?

Rozděl si velký paír na čtyři okénka a do každého zakresli jedno roční období:jaro,léto,podzim,zima

Pohádka a písnička:

Jakou máš oblíbenou písničku,pohádku?

Podívej se jak se střídá den a noc

Pohádka střídání dne a noci

Pohybové aktivity: Pozdrav slunci-každé ráno nás vítá :viz obrázek

Cvičení s Míšou Růžičkovou – https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Levá a pravá – https://www.youtube.com/watch?v=cnOpK_Y0jdE

Pracovní listy