Cena Ď

Masopust s klaunem Pepínem – 17.2.2020
26.2.2020
Předškoláci na návštěvě ve škole
5.3.2020
Zobrazit vše

Cena Ď

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. V roce 2020 bude tato cena udělena již po dvacáté.

Mezi letošními adepty na tuto cenu byla místním „Kolegiem ceny Ď“ v Chodově nominována také naše Mateřská škola Chodov – kolektiv MŠ U Koupaliště a MŠ Nerudova – za spolupráci s Nemocnicí Sokolov, dětské oddělení, a s Fondem Sidus „Vracíme úsměvy dětem“.

„Před více jak deseti lety oslovila učitelka paní Alena Křivánková zaměstnankyně mateřské školy, aby uspořádaly sbírku plyšových hraček pro dětské oddělení Sokolovské nemocnice. Navíc navrhla, aby se zapojily také do finanční sbírky, která bude použita výlučně pro účely nákupu vybavení a zlepšení prostředí dětského oddělení. Každým rokem odevzdávají dva až tři pytle plyšáků pro děti. Zaměstnankyně mateřské školy přispívají pravidelně každý měsíc malou finanční částkou, která za celé roky přesáhla 34 000,-Kč. Na této MŠ probíhá zároveň ve spolupráci s rodiči veřejná sbírka pro Fond Sidus „Vracíme úsměvy dětem“. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Paní učitelka Křivánková přešla na Mateřskou školu v Nerudově ulici, také na tomto pracovišti oslovila a získala zdejší kolektiv pro sbírku plyšových hraček. Za tuto iniciativu a dlouhodobou starost o zajištění a každoroční předání darů dětskému oddělení Sokolovské nemocnice patří paní Aleně Křivánkové, kolektivu zaměstnankyň MŠ U Koupaliště a nyní také MŠ Nerudova velké poděkování. “

…… napsala k nominaci paní Naděžda Hynková, která je členkou místního Kolegia ceny Ď v Chodově a která školu na ocenění navrhla.

Mateřská škola Chodov si své nominace velmi váží. Doufáme, že hračky i penízky udělají radost všem potřebným a méně šťastným. Myslíme si, že konat dobré skutky, i když malého rozsahu, má smysl i v dnešní době….

Více informací o ceně Ď na stránkách www.cena-d.cz

Hlasovat pro naši nominaci můžete na FB stánkách cena Ďnominace číslo 39