Omezení provozu MŠ U Koupaliště

RODINA – týdenní motivace
10.5.2020
POVOLÁNÍ – týdenní motivace
13.5.2020
Zobrazit vše

Omezení provozu MŠ U Koupaliště

OD STŘEDY 13.5.2020 bude z důvodu malé docházky dětí provoz tohoto pracoviště dočasně OMEZEN.

Děti, které již do této MŠ nastoupily i další, které teprve nastoupí, budou i se svými p.učitelkami přemístěny na MŠ Zahradní, kde budou mít svou třídu v samostatném pavilonu – třída Ptáčci. Od branky v areálu MŠ Zahradní bude ke třídě Ptáčků pro lepší orientaci vyznačená cesta.

Všechny ostatní hygienické, provozní i organizační pokyny a pravidla platí v nezměněné formě. Provozní doba třídy je 6 – 16 hodin.

Na MŠ U Koupaliště bude k dispozici paní zástupkyně p. M. Davídková a to každý pracovní den v týdnu od 7 do 13 hodin.

V pondělí 18.5.2020 bude také možné na tomto pracovišti uhradit povinné platby za dítě v MŠ (i dlužné částky) a to v době od 7 do 15:30 hodin.

V MŠ U Koupaliště budou zatím probíhat opravy v hospodářském pavilonu.

Ostatní pracoviště – tj. MŠ Zahradní, MŠ Školní a MŠ Nerudova – budou fungovat v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.