2. týden – Kuřátka – „Na jaře“

2. týden – Koťátka – „Zvířátka na jaře“
14.4.2020
JARNÍ ZAHRÁDKA – týdenní motivace 27.-30.4.2020
20.4.2020
Zobrazit vše

2. týden – Kuřátka – „Na jaře“

Cíle a zaměření:
 • seznámit děti s hlavními znaky jara
 • zapamatovat si krátké texty
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • spontánně se projevovat při pohybových a hudebních činnostech
 • procvičování základních barev a počtů do 3
 • poslech děje a rozhovor o přečteném
 • všímat si změn v přírodě s příchodem jara
Nabídka činností:
 • „JARO“ – rozhovor nad obrázky jarních květin, poznávání, pojmenování, práce s počty a barvami
 • vytleskávání slabik slov na jarní téma
 • procvičování jemné motoriky – s kolíčkem – hra na ptáčky  / otvírání zobáčku /
 • tulipán – otisk dlaně + domalování  stonku a listů
 • kreslení sluníčka ve vzduchu s básničkou – „Podívej se Aničko, namaluji sluníčko“
 • pozorování a pojmenování prvních jarních květin na procházce
 • seznámení s písní ,,Na jaře“
 • poslech a rozhovor o pohádce ,,Jak sluníčko chtělo spát“
 • říkanka s pohybem ,,Brouček“
 • pozorování ptáčků, broučků, motýlů… v přírodě

Báseň:,, Podívej se Aničko“

Podívej se Aničko, namaluji sluníčko.

Sluníčko má očka, jako nějaká kočka.

Vesele se usmívá a při tom si povídá:

Svítím, svítím na stromy,

Svítím , svítím na domy,

Svítím také kotěti, ale nejvíc pro děti.

Říkanka: ,, Brouček“

Lezu jako brouček, ( lezeme po čtyřech)

šikovný jsem klouček.

Brouček leze na kytičku ( zvedáme se pomalu do kleku)

vyhřívá se na sluníčku.

Sluníčko má každý rád, ( máváme sluníčku)

je to přece kamarád.

Říkanka s pohybemVolám tě sluníčko

Volám tě, sluníčko, haló, haló, (ruce k ústům, jako když voláme daleko)
tepla je na světě málo, málo, (mneme si ruce, jako když je zahříváme)
vylez a rozežeň mraky, mraky  (ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu)
a já ti pomůžu taky, taky. (ukazujeme na sebe).

Ke stažení: