3.týden Sluníčka – DEN ZEMĚ

JARNÍ ZAHRÁDKA – týdenní motivace 27.-30.4.2020
20.4.2020
3.týden Krtečci – Zvířátka na statku
23.4.2020
Zobrazit vše

3.týden Sluníčka – DEN ZEMĚ

www.freepik.com

Cíle a zaměření týdne
 • Připomenutí si Dnu Země
 • Rozvíjení poznatků o planetě Zemi
 • Užívání všech smyslů – čichu, zraku, hmatu, sluchu, chuti
 • Rozvíjení pohybové činnosti v přírodě
 • Osvojení si poznatků o přírodě a zdravém životním prostředí – třídění odpadů, ….
 • Osvojení si základních poznatků o vodě, vzduchu, slunci a zemi
 • Rozvíjení povědomí o sounáležitosti s přírodou
 • Rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách
Námětové činnosti
 • Procházky do přírody – pohyb v nerovném terénu, hry s přírodninami
 • Povídání o přírodě a života v lese, v rybníce, na louce
 • Poznávání barevných popelnic na tříděný odpad, aktivní třídění odpadu do správné popelnice
 • Prohlížení knih o přírodě, vesmíru
 • Poznávání kvetoucích rostlin
 • Pokusy s vodou, vzduchem / brčko /
 • Aktivně se zapojit při jarních pracích na zahrádce, doma – zalévání květin
 • Sázení semínek / řeřichy, slunečnice,../ pozorování růstu, péče o rostlinu
HERBÁŘ JARNÍCH KVĚTIN
 • Můj první herbář jarních květin – založte si s dětmi vlastní herbář, nasbírejte venku známé květiny, rozložte mezi dva papíry a zatěžkejte (třeba velkou knihou, deskou…). Popište si části rostlinky, barvu, velikost… Návrh na první květinky do vašeho herbáře najdete ke stažení níže. Budeme se těšit, až nám vaše herbáře přinesou děti do školky 🙂
Píseň s pohybem

Míša Růžičková – Popelář – https://youtu.be/rjLDFNpU7uA

Tvoření s dětmi
 • Květiny Den Země – lepení a dokreslení – papírové košíčky, brčko, pastelky, lepidlo, nůžky
 • Pracovní listy