2. týden Sluníčka – „Jaro v přírodě“

2. týden Krtečci – „Jaro je tady“
14.4.2020
2. týden – Koťátka – „Zvířátka na jaře“
14.4.2020
Zobrazit vše

2. týden Sluníčka – „Jaro v přírodě“

Cíle a zaměření týdne
  • Seznámení dětí s jarními květinami, zvířaty a jejich mláďaty
  • Seznámení dětí s jarním pranostikami
  • Poznávání zvířat podle jejich zvuků
  • Naučit se krátké texty, soustředěně poslouchat děj pohádky
  • Vlastními slovy umět popsat děj, poučení
  • Vytvoření povědomí o sounáležitosti s přírodou, ptáky a zvěří a jejich mláďaty
Nabídka činností

Jarní procházka

Pojmenuj obrázky, vytleskej slabiky slov, urči první písmeno ve slově, spočítej obrázky, obrázky si vybarvi (Zdroj: https://www.kuncicka.cz/ )

Jarní rýmování

Básnička s pohybem – Jaro

Slunce volá na sněženku. ( dáme ruce před ústa a voláme )
Jaro, jaro, už je venku!
Pěkně nastav bledá líčka ( kýváme hlavou a nastavujeme tváře )
a usměj se do sluníčka. ( máváme oběma rukama ke sluníčku )

Budí také petrklíče ( dáme ruce v bok a zatočíme se dokola )
luk a strání zlaté klíče, ( odemykáme jako klíčem )
ať probudí háje, sady, ( rozhlížíme se do daleka )
že je jaro zase tady! ( opět zamáváme sluníčku )

Tulipán

Tuli, tuli, tulipán,
tulí se a není sám.

Na rozkvetlém záhonku
kývá hlavou na stonku.

Listy mu v tom pomáhají,
dětem pěkně zamávají.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/tulipan/18942

Dubnové pranostiky

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Březen – za kamna vlezem; duben – ještě tam budem.

Duben – za kamny budem.

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

Dubnový sníh rodí trávu.

Kuřátko a obilí – Fr. Hrubín

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko
za zahradou, mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.


Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.

„Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi?“
„Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.“

Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.


„Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít maminku?“
Ječmen syčí mezi vousy:
„Ptej se pšenic,
vzpomenou si.“

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic.
„Milé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to.“

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé
a na suchá strniska
vítr tiše zapíská:

„Vždyť jsi doma, za chalupou,
slyšíš, v stáji koně dupou,
kocour ve stodole vrní
a tvá máma za vraty-
-zob zob, zobe bílé zrní
s ostatními kuřaty.

„Děkuju ti, žitné pole!“
„Pozdravuj tam ve stodole.“
„Koho, milé políčko?“
„Zrno i to zrníčko.
Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z něj nové klasy.“

A tak mámu zakrátko
našlo malé kuřátko.

Jarní tvoření

Sněženky – lepení z kosmetických tamponů a brček

Sněženky

Hnízdo – pastelky, barevný papír, lepidlo – pastelkou nakreslíme hnízdo – kroužíme na papíře, dbáme na správné držení tužky a uvolněné zápěstí. Vystřihneme z barevného papíru ptáčka a vajíčka a nalepíme na hnízdo.

Ptáčci v hnízdě
Jarní zpívání a tančení

Na jaře

Jedno dítě (rodič) je čáp a kolem pasu drží obruč, druhé dítě (rodič) je sluníčko a drží se za obruč vzadu.

Na jaře