2. týden Krtečci – „Jaro je tady“

Aktuální informace k zápisům do MŠ
11.4.2020
2. týden Sluníčka – „Jaro v přírodě“
14.4.2020
Zobrazit vše

2. týden Krtečci – „Jaro je tady“

Cíle
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 •  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
Očekávané kompetence
 • pracovat všemi smysly – zrakové rozlišit tvary, barvy, sluchově rozlišit tóny
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností
 • utvořit si představu o tom, co je dobré a co je špatné, o tom co se smí a nesmí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
Pohybové aktivity
 • PH: Na kytičky – tanec do rytmu hudby, změna poloh
 • Zdravotní cviky se šátky, protahování
 • Taneček se cviky

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY – pochodujeme

S MOTYKOU, S MOTYKOU – ruce nad hlavu, pochodujeme

ZASADIL TAM KRÁSNOU RŮŽI – předklon, ruce co nejvíce na zem -sázíme

ROZKVETLOU, ROZKVETLOU – dřep + výskok

NEBYLA TO KRÁSNÁ RŮŽE – ruce v bok, úklon doprava, doleva

BYL TO LEN, BYL TO LEN – poskoky

VYHODIL HO ZAHRADNÍČEK – rotace trupu, natahujeme ruce

Z OKNA VEN, Z OKNA VEN. – dřep+ výskok

Nabídka činností
 • rozhovory s dětmi o jarních květinách, ukázka obrázků květin – poznávání, jak správně pečovat o květiny, co květiny potřebují
 • poznávání částí květin (nadzemí, podzemí, květ, stonek, list, kořen…)
 • Hlavní znaky jara
 • Seznámení s písní: Svěrák – Jaro dělá pokusy, Seděla beruška
 • Rozeznávání začátečního písmena květin (tulipán – T—)
 • Hledání předmětů po místnosti zažínající na stejné písmena jako květina např. – sněženka – S – svíčka, stůl…
 • Vytleskávání slabik květin
 • Práce s modelínou – modelování květin
 • Prohlížení knih, encyklopedií
 • Pracovní listy (viz příloha)
Jarní hádanky

Malé, žluté sluníčko mhouří bílé řasy. Namáhej se maličko! Co to bude asi? (Sedmikráska)

Culí se, culí, švarný pán, cibulí k zemi připoután. Barevný jak sama duha za sluníčkem vzhůru šplhá. Culí se, culí švarný pán, tulí se, tulí k sobě sám. (Tulipán)

Tvoření
 • Bramborové tulipány – nejdříve si na čtvrtku namalujeme jarní pozadí. Z brambory vyřízneme tvar tulipánu. Do misky dáme temperu – jedna barva, jedna brambora. Bramboru namočíme do barvy a tiskneme na papír. Zelenou temperou domalujeme stonek.
 • Lepení zmačkaného krepového papíru
 • Malování akrylovými barvami na kamínky
Jarní básnička

Semínko se probudilo,

z hlíny lístek vystrčilo.

Pak hned druhý také třetí,

-milé děti, ten čas letí!

Semínko se rozesmálo,

ono už je vážně jaro!

Vyndám lístky, vyndám kvítí,

jen ať na ně slunce svítí!

Jarní píseň

Seděla beruška

Seděla beruška na lístečku,

červený kabátek samou tečku.

Přišli k ní motýlci: „My tě známe,

my ti ty puntíky spočítáme!“

Lehla se beruška, achi achi.

Až z toho lístečku spadla strachy.

Ještě, že nebyla velká voda

bylo by berušky, bylo škoda.

Pracovní listy