Náměty pro práci s dětmi – ,,Žlutá, modrá, zelená“

Náměty pro práci s dětmi – ,,Na tom našem dvoře“
8.4.2020
ZVÍŘATA A MLÁĎATA – týdenní motivace 20. – 24. 4. 2020
12.4.2020
Zobrazit vše

Náměty pro práci s dětmi – ,,Žlutá, modrá, zelená“

Milí rodiče, vzhledem k okolnostem, které vyplynuly z pandemie Covid-19 je MŠ dočasně uzavřena.

Připravili jsme pro vás náměty pro práci s dětmi:

20.4. – 27.4. – ,,Žlutá, modrá, zelená“

Charakteristika týdne:

Zapojení dětí do ekoprogramu, učení se třídit odpad, přiblížit si Den Země.

Cíle a zaměření týdne:

 • Třídění odpadu
 • Oslava – Den Země
 • Ochrana životního prostředí

Den Země:

22.4. Oslava naší planety, připomínkou, že naše Země je velká, ale nesnese všechno.

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

Žlutá, modrá, zelená,

každý ví, co znamená.

Náměty a činnosti:

 • Opakování základních barev a třídění podle barev
 • Tvoření z ruliček a jiného materiálu – popelnice
 • Cinkání na skleničky
 • Třídění různého materiálu v domácnosti
 • Rozhovor s dětmi nad globusem (Země)
 • Třídění odpadu – https://www.tonda-obal.cz/
 • Výroby makety země z nafukovacího balonku, kašírováním
 • Prohlížení encyklopedií, obrázkových knih
 • Rozhovory o ochraně životního prostředí
 • Pohybová hra – Házení papírových koulí do košů (nejen papírových koulí)
 • Pomáhat rodičům třídit
 • Udělat z velkého odpadu malý – muchlání papíru, mačkání petlahve, skládání

Grafomotorika, rozvoj prostorové představivosti, myšlení…

Říkadla: 

Žlutá, modrá, zelená, víme co to znamená. Barevné jsou popelnice, budem třídit ještě více.

Nedá nám to žádnou práci, už jsme jako dospěláci, papír, plasty, sklenice, nápojové krabice.

Žlutá – Do žlutého spoustu plastu, ať mám obal na svou pastu

Modrá – Do modrého papíry, časopisy, noviny

Zelená – Do zeleného dáme sklo, to se nám to povedlo

Píseň s pohybem:

 Míša Růžičková – Popeláři https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA

Směr kompetencí:

 • Upevňovat podvědomí o ekosystému
 • Chránit životní prostředí, kladný vztah k místu, kde žijeme
 • Podporovat empatii a sounáležitost s přírodou, s naší zemí
 • Tolerovat, vzájemně pomáhat