3. týden Koťátka – Moje město

3. týden Kuřátka – Na dvorku
23.4.2020
ZEMĚ SLAVÍ SVÁTEK
25.4.2020
Zobrazit vše

3. týden Koťátka – Moje město

Cíle a zaměření:

– rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

– rozvoj tvořivosti

– rozvoj poznatků a dovedností – získané dojmy umět vyjádřit

– rozvoj kooperativních dovedností

– seznamování se světem lidí, kultury a umění

– seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

– seznamování s lidovými tradicemi

Nabídka činností:

– manipulace s plyšáky – nácvik pojmů vpravo, vlevo, nahoře, dole,vpředu, vzadu

– stavění našeho města z různých druhů stavebnic, stolní a společenské hry, omalovánky – domečky (viz.příloha)

– prohlížení obrázků města Chodova

– společné povídání na téma obydlí zvířat a obydlí lidí – třídění a přiřazování

– rozhovor na téma město a vesnice – rozdíly

Říkadlo : „Byl jeden domeček“ 

                     Byl jeden domeček,

                      v tom domečku stoleček,

                      na stolečku mistička,

                      v té mističce vodička,

                     zbaštila ji kočička.

Seznámení s tradicí pálení čarodějnic:

      V předvečer 1.května staví lidé hranice z dříví s figurínou čarodějnice.Se stmíváním se hranice zapalují,což symbolizuje očištění o všeho zlého.Součástí oslav je přeskakování ohně,tanec a  opékání vuřtů.

  • hádanka : Nejsem žádná krasavice,

                     na nose mám bradavice!

                     Straším mámy, straším děti,

                     skvěle létám na koštěti. (Čarodějnice)

Pohybové aktivity:
  • hra s pohybem „Cesta“

    Kampak vede naše cesta,              – Děti chodí mezi obručemi.Na zacinknutí

    vede, vede až do města.                   Zvonečku jdou děti do obruče.

    Kampak vede silnice?

    Vede až do vesnice.

    Tam je pěkný domeček,

    na něm malý zvoneček.

  • hra „Čáp ztratil čepičku“
  • napodobování letu čarodějnice
Hudebně pohybová aktivita:

– píseň s pohybem : „Zlatá brána“  https://youtu.be/OqLa2y6N86

Pohádka :
  • „Tři prasátka“
  • „Boudo, budko“ – dramatizace
Tvoření:
  • město z  papírových krabiček
Pobyt venku:
  • pozorování rozdílů mezi panelovým a rodinným domem
  • pohybové aktivity v přírodě
  • procházka na Bílou vodu – pozorování panoramat města