Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

Náměty pro práci s dětmi – ,,Tú, tú, tú, auto už je tu“
6.5.2020
4. Krtečci – Mám rád(a) svoji maminku
7.5.2020
Zobrazit vše

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

 • Provoz MŠ Chodov bude obnoven na všech pracovištích od  pondělí  11.5.2020. MŠ nebude dále vystavovat potvrzení o ošetřovném.
 • Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (dostupné zde na webu školy, na webu města nebo v kanceláři MŠ).
 • Provozní doba školy je 6:00 – 16:00 hodin. Přivádět děti bude možné pouze do 7:55 hod., v jiný čas jen po předchozí telefonické domluvě s učitelkou na třídě.
 • Při cestě do MŠ i z MŠ platí pro dítě i doprovod povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, totéž platí i v celém areálu jednotlivých pracovišť.
 • Před MŠ je zakázáno se shromažďovat či shlukovat, odstupy mezi jednotlivými příchozími musí být alespoň 2 metry.
 • Pro rodiče je pohyb po budovách mateřské školy omezen.
 • Po příchodu doprovod zazvoní na příslušnou třídu a vyčká příchodu zaměstnance MŠ. Zaměstnanec si vyzvedne pouze dítě, které doprovodí do příslušné šatny a třídy. Doprovod zároveň ráno nahlásí zaměstnanci přesný čas, kdy si dítě vyzvedne.
 • Při příchodu může být dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Každé dítě musí být vybaveno kromě věcí obvyklých (pyžamo, náhradní oblečení, oblečení na ven + pláštěnka a gumovky, oblečení do třídy, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky) dalšími nezbytnými věcmi spojenými s preventivními opatřeními:
  • označená plastová krabička na použitou roušku,
  • ochranný krém na ruce,
  • označená čistá náhradní rouška v sáčku či krabičce.
 • Do mateřské školy je zákaz přinášet jakékoli hračky z domova včetně plyšáků.
 • Mateřská škola bude dodržovat přísná hygienická pravidla – častá dezinfekce povrchů a předmětů, úklid místností dezinfekčními prostředky, časté větrání, aktivity organizované tak, aby děti trávily větší část dne venku.
 • Přijímány budou pouze děti zcela zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění. Pokud se u dítěte objeví příznaky jakéhokoli onemocnění, bude dítě izolováno v „karanténní místnosti“ a bude ihned kontaktován zákonný zástupce ohledně okamžitého vyzvednutí.
 • Děti ani pedagogové v prostorách školy nemusí nosit roušky.
 • Všechna pracoviště budou dětem poskytovat stravování.
 • Dítě je nutné si vyzvednout přesně v čase, který ráno nahlásí v MŠ.

S OHLEDEM NA ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A DODRŽENÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ OBNOVENÉHO PROVOZU Mateřské školy Chodov DÁLE ŽÁDÁME RODIČE, ABY VZALI NA VĚDOMÍ:

 • Děti budou umístěny do skupin, které nebudou respektovat původní obsazení tříd.
 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o pobytu svého dítěte v MŠ s vědomím, že se dítě nebude stýkat s osobou, která má:
 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 4. Porucha imunitního systému, např. 
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,  
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

 • Nedoporučujeme, aby děti přiváděli a odváděli prarodiče (riziková skupina).
 • Pokyny k provozu budou měněny s ohledem na další vývoj situace.
 • Nerespektování stanovených pokynů může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do MŠ.

VELMI SE NA VÁS TĚŠÍME A DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.