Náměty pro práci s dětmi – ,,Tú, tú, tú, auto už je tu“

Termíny pro vybírání poplatků za pobyt dítěte v MŠ
5.5.2020
Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách
6.5.2020
Zobrazit vše

Náměty pro práci s dětmi – ,,Tú, tú, tú, auto už je tu“

Milí rodiče, vzhledem k okolnostem, které vyplynuly z pandemie Covid-19 je MŠ dočasně uzavřena.

Připravili jsme pro vás náměty pro práci s dětmi:

11.5. – 15.5. 2020 ,,Tú, tú, tú, auto už je tu“

Charakteristika týdne:

Seznámit děti s dopravními prostředky, s bezpečností a pravidly pohybu v dopravním světě.

Cíle a zaměření týdne:

 • Seznámení dětí s dopravními prostředky a jejich pohybem (vzduch, země, voda)
 • Seznámení s prací policie
 • Seznámení se s jednoduchými dopravními značkami, semaforem
 • Upřesnění pravidel pro chodce a cyklisty (přilba,správné vybavení jízdního kola)

Auto:

Tú, tú, tú, auto už je tu.

Pojeď mámo, pojeď s námi,

za chvíli jsme za horami.

Tú, tú, tú, auto už je tu.

Náměty a činnosti:

 • Dramatizace
 • Reprodukce krátkých textů (pohádky, říkanky na téma)
 • Práce s knihou
 • Hra s obrázky dopravních prostředků
 • Hra na dopravu, na auta, na semafor (červená stát!, zelená jedeme!)
 • Pracovní a výtvarné činnosti (složit auto z papíru https://www.skolnisvet.cz/auticka-z-rulicek-od-toaletaku-navod-na-vyrobu/)
 • zopakování základních barev
 • Nakreslit a vybarvit dopravní prostředky i značky (auto, vlak, letadlo.. ) – malování pastelkami, vodovými barvami, křídami..
 • Stavba města z kostek
 • Hry s auty, závody aut
 • Kresba silnice (křídou, pastelkami..)
 • Jízda na kole, na koloběžce v přírodě
 • Při procházce pozorování dopravních prostředků ve městě
 • Rozhovory o bezpečnostních prvcích (helma, autosedačka, zvonek na kole, chrániče..)
 • Matematické představy – určování počtu dopravních prostředků, velikost, tvary
 • Určit pravou a levou

Grafomotorika, rozvoj prostorové představivosti, myšlení…

Říkadla: 

Semafor – Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou? Na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat! Co znamená tahle změna, teď je žlutá rozsvícená? Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej! A když svítí zelená, co to děti znamená? Děti jako velicí rychle přejdou silnici.

Policajt – Policajt na křižovatce, hůlku v ruce tiskne, na hodné děti usmívá se, na zlobivé pískne. Velká auta, malé děti, poslouchat ho musí, kdo by ho chtěl přehlížeti, ať si jenom zkusí.

Píseň s pohybem– Míša Růžičková – Semafor https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU

Hádanky:

Křídla mám a nejsem pták, letím, letím do oblak. Nad lukami, nad lesem. Hádej, hádej, kdo že jsem? ( letadlo)

Jede, jede, po silnici, vyrovná se železnici, často také zahouká, když jde kluk a nekouká (auto)

Čtyři kola a pár očí, pátým kolem člověk točí, benzínu se napije a už frčí á di jé (auto)

Směr kompetencí:

 • Rozvoj pohybové, pracovní, výtvarné a manipulační činnosti
 • Osvojení si poznatků o dopravní výchově
 • Obohacení slovní zásoby a získání nových dovedností a poznatků z oblasti dopravy
 • Osvojení si pravolevé orientace
 • Uvědomění si důležitosti bezpečnostních pravidel