1. týden Kuřátka a Koťátka – týdenní motivace pro rodiče dětí – 3-5 let – „Velikonoce“

1. týden Sluníčka – děti 4 – 5 let – inspirace pro rodiče – „Jaro už je tu“
2.4.2020
Náměty pro práci s dětmi – ,,Na tom našem dvoře“
8.4.2020
Zobrazit vše

1. týden Kuřátka a Koťátka – týdenní motivace pro rodiče dětí – 3-5 let – „Velikonoce“

Cíle a zaměření

– Seznámit děti s tradicemi českých Velikonoc, se symboly – kraslice, pomlázka, setí obilí do květináčku

– Reprodukovat říkanky, písničky

– Práce s textem – sledování děje, rozhovor o přečteném

– Osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností – pomoc při zdobení vajec, pečení beránka, pletení pomlázky

– Rozvoj jemné a hrubé motoriky

– Při pohybových hrách a hudebních činnostech se spontánně projevovat

– Procvičování základních barev

Nabídka činností:

– Rozhovor s dětmi o jarních tradicích – velikonoční výzdoba, pečení beránka, mazance, barvení vajíček, pomlázka …

– Pletení pomlázky, pečení beránka / mazance, zdobení kraslic (v cibulové slupce, s použitím voskovek…)

– Četba pohádky „O zajíčkovi, který nechtěl v noci spinkat“

– Zdobení květináčku, sázení osení

– Procvičování známých písní s doprovodným (libovolným) pohybem – „Pásla ovečky“, „Slepičko má“

– Reprodukování známé říkanky / koledy

Pohybové aktivity:

– Hra s míčkem („vajíčkem“) – posílání, chytání, podávání pod koleny, nad hlavou, okolo těla

– „Na zajíčky“ – hopsáme, skáčeme, přeskakujeme

– „Na slepičky“- chůze jako slepičky (špička nohy těsně za patou, chůze)

– „Na schované kuřátko“ – klasická schovávaná

Hudebně pohybová aktivita:

Pásla ovečky v zeleném háječku + pohybový doprovod – https://youtu.be/5n5rwZ3GdTc

Pásla ovečky v zeleném háječku,                  – chytit se za ruce, krok dozadu,

pásla ovečky v černém lese.                         – krok dopředu

Já na ni dupy, dupy, dup,                               – ruce v bok, kroky s dupáním dozadu                   

ona zas cupy, cupy cup.                                 – ruce v bok, kroky s cupitáním dopředu                                                                         

Houfem, ovečky, seberte se všecky,           – chytit se za ruce, krok dozadu      

Houfem, ovečky, seberte se.                        – chytit za ruce, krok dopředu

Pohádka

Četba pohádky „O zajíčkovi, který nechtěl v noci spinkat“ – naslouchání, sledování děje, debata o přečteném (kdo byl František, proč nechtěl spinkat, polepšil se nebo ne… )

Velikonoční veršování
  • Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.
  • Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl nůši vajíček.
Velikonoční tvoření s dětmi
  • „Slepička a kuřátka“ / „Kohoutek“

Připravíme si barvy vhodné k použití na kůži, necháme dítě natřít si dlaň a prstíky barvou pomocí štětce. Poté si dítě obtiskne ruku na zvolený papír / čtvrtku. Následně dítě dodělá části těla slepičce / kohoutkovi a dodělá kuřátka, mráčky, travičku, sluníčko… (fantazii se meze nekladou).

Další náměty k činnostem – píseň a omalovánky