Platby za červen, prázdniny a jistina

Všichni jsme kamarádi – Kuřátka a Sluníčka
5.6.2020
Indiánské léto
7.6.2020
Zobrazit vše

Platby za červen, prázdniny a jistina

Termíny pro vybírání plateb v hotovosti za červen 2020:

  • MŠ Nerudova ………………. 15.6.2020 od 6 do 16 hodin
  • MŠ Zahradní a MŠ U Koupaliště …………………15.6.2020 od 6:30 do 16 hodin (vybírat se bude pouze v kanceláři MŠ Zahradní)
  • MŠ Školní ………………………………..16.6.2020 od 6 do 16 hodin

Zálohy na prázdninovou docházku dítěte do MŠ se budou vybírat v termínu:

  • 23.6.2020 od 6:30 do 16 hodin …………………… pro MŠ Zahradní a MŠ U Koupaliště (opět pouze v kanceláři MŠ Zahradní)
  • 23.6.2020 od 6 do 16 hodin ………………………… pro MŠ Nerudova
  • 24.6.2020 od 6 do 16 hodin …………………………. pro MŠ Školní

Výše zálohy za jeden měsíc prázdninové docházky činí 600,- Kč za stravné a 450,- Kč za úplatu.

Zálohy budou vybírány pouze v hotovosti. Zúčtování záloh proběhne na konci srpna.

Upozorňujeme rodiče, že před přijetím dítěte na prázdninový provoz musí být veškeré platby uhrazeny.

Vyplácení jistin:

Jistina ve výši 800,-Kč bude vyplácena zákonným zástupcům zpět v termínu 19.6. – 26.6.2020 v kancelářích jednotlivých zástupkyň a to od 9 do 12 hodin.

Pokud bude zjištěn u dítěte dluh na povinných platbách, bude vyplacení jistiny pozastaveno do doby, kdy bude dlužná částka zaplacena nebo jinak vypořádána.