Život v trávě

Informace pro rodiče dětí ze třídy ,,POHÁDKA“
30.5.2020
Loučení s předškoláky
5.6.2020
Zobrazit vše

Život v trávě

Motivační týden – Život v trávě – 1.6. – 5.6.

Náměty činností :

Očekávané výstupy:

 • Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno.
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči.
 • Naučit se zpaměti krátké texty, sledovat a vyprávět příběh.
 • Mít povědomí, že svět přírody má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat přírodu a živé tvory.
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat, porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky

Činnosti

 • Pozorování brouků v přírodě – okem a pod lupou.
 • Prohlubování poznatků o broucích (druhy, způsob života, stavba těla).
 • Výtvarné ztvárnění – Brouk – Dům pro brouka (využití přírodního materiálu).
 • Četba o berušce, která pomáhala
 • Seznamování s číselnou řadou v rozsahu první desítky, porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla – počítání počtu puntíků na křídlech berušky, porovnávání brouků dle velikostí, dle vlastností, vytváření skupin dle určitých pravidel.
 • Naučit se zpaměti krátké texty.
 • Řešit, přemýšlet, vést jednoduché úvahy – hádanky.
 • Grafomotorické cvičení – uvolnění zápěstí, motivace beruška na houpačce.
 • Grafomotorické cvičení – správné držení psacího či kresebného nástroje, vhodné držení těla při psaní a kreslení, vedení ruky dle rytmu básně – křídou na tabulku, psacím nástrojem se silnou stopou na papír.
 • Seznamování s novými říkadly, básněmi, rytmizace – hra na tělo, Orffovy nástroje.
 • Chápat slovní vtip a humor, vysvětlení

Hádanky

Běhám sem a běhám tam,
kamarády zavolám.

Sám ten lístek neunesu,
ostatní už běží k lesu.

Já běžím až nakonec,
jsem mrňavý ………….. <mravenec>

Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky.Červené šatičky s malými puntíčky.Na zvonku rosa, létá si bosa. Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou tečku. [beruška]

Má housličky, tenké strunky. Třebaže je nepatrný,když svůj koncert rozehrává, sluníčko mu přitakává. [cvrček]

Čtyři rohy, žádné nohy, ale pohne to domem.
Co je to? <šnek>

Básničky

Beruška

Beruška je sedmitečná, je to velmi milá slečna.
Šatičky má červené, z černých teček složené.
Je to velká parádnice, chtěla by mít teček více

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/beruska-11/19337#more-19337

Co je jarní louka

Řeknu to každému, kdo by snad chtěl
– louka je cukrárna brouků a včel.
Jsem o tom přesvědčen docela pevně,život si osladí všichni. A levně.

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 10, ISBN 80-7057-012-1.)

Básnička s pohybem

Básnička s pohybem

ka Věruška plné ruce práce, aby takovou zlodějku odehnala. Ať se postará o vlastní Housenka si v trávě leží,
(ležíme na břiše)

ona leží, i když běží,
(převalujeme se do stran)

nožičky má na tělíčku,
(na zádech, ukazujeme nohy)

leze, leze na kytičku.
(na břiše – plazíme se)


Zdroj: http://www.predskolaci.cz/housenka-2/13938

Broučkova rozcvička

brouček cvičí každé ráno,
(stoj + ruce v bok + šeptáme)

nejdřív nohy protahuje,
(protahujeme nohy)

do výšky se natahuje,
(do výšky, na špičky)

potom ještě dřepy dělá,
(dřepy)

on je pilný, jako včela.
(stoj + hlava „ANO“)

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/brouckova-rozcvicka/14757
Broučkova procházka
  
Probudil se brouček malý: „Jejku, to je krásný svět! (vzpor dřepmo – dramatizace probouzení)
Maminko, když dovolíš mi, na procházku šel bych hned.
Maminka mu dovolila, říkala, ať pozor dá,
aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda.
  
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se ze všech sil, (lezení, zrychlování)
zakopl a už to bylo, na záda se překulil.
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout,
teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout.
Sebral sílu, vyšvihl se a to bylo příliš snad.
Otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zas spad´.
Dlouho se tak popřevracel: „To je bída, achich, ách!“
Pak to zkusil opatrně… konečně je na nožkách.
 (leh, další pohyby podle textu)

Relaxace – leh, postupné uvolnění celého těla, soustředění se na plynulé, pomalé dýchaní.

Pohybové hry

 • Berušky, honem domů – rozlišování barev, postřeh, orientace v prostoru, přiřazování, třídění, koordinace pohybů – děti představují berušky hledající květy. V místnosti jsou na zemi rozmístěné papírové květy (velikost A3) různých barev, děti se pohybují po místnosti v mírném běžeckém tempu, na předem domluvený signál a zvolání určité barvy musí vyhledat květ dané barvy a stoupnout si na něj, na jednom květu může stát pouze jedno dítě, květy jsou postupně odebírány.
 • Beruška ztratila čepičku – hra zaměřená na rozlišování barev, přiřazování, obdoba hry Čáp ztratil čepičku.
Jak beruška pomáhala

Po bílém květu kopretiny běhala červená beruška Věruška a hlídala si svoje hospodářství. Pod květem, pěkně v suchu a v teple, se pásly vykrmené mšice. Jejich sladké „mlíčko“ beruškám moc chutná, proto se o své stádečko dobře starají. Někdy se stane, že se k němu nenápadně dostane jiná beruška, která si chce ukrást trochu té dobroty. To má potom beruška Věruška plné ruce práce, aby takovou zlodějku odehnala. Ať se postará o vlastní Housenka si v trávě leží,
(ležíme na břiše)

stádo!stádo!

Jednou zase Věruška obcházela svůj stateček a pozorovala, jestli se někde neobjeví vetřelec. Najednou zavířil vzduch a na protější straně přistála jiná beruška.

„Už je to tu zase!“ pomyslela si Věruška a hnala se přes bílé okvětní plátky, aby ji poslala pryč. Ale co to, tahle beruška je uplakaná a o Věruščino stádo nemá nejmenší zájem.

„Promiň, jen si chvilku odpočinu a hned zase poletím!“ omlouvala se.
„Jistě! Copak se ti stalo, že pláčeš!“ Věruška jí podala kapesníček z pavučinky, aby si utřela slzy.

„Podívej se mi na záda! Co vidíš? Tedy vlastně co nevidíš?“ vzlykala beruška Maruška. Tak se ta ubrečená berunka jmenovala. „Někde jsem cestou poztrácela tečky. Zbyly mi jen dvě. Všude jsem je hledala, ale jsou nadobro pryč!“ Beruška se znovu hlasitě rozplakala. „Takhle nemůžu mezi broučky, vždyť se mi budou posmívat!“

„Ale jdi ty, to není takové neštěstí, pročpak by se ti posmívali. A vůbec, červený kabátek jen se dvěmi tečkami ti moc sluší!“ snažila se Věruška povzbudit Marušku.
„Tak víš co, pomůžu ti tvé tečky hledat. Dvoje oči víc uvidí“, navrhla Věruška a hned rozevřela krovky a připravila se k letu. Beruška Maruška si utřela poslední slzu, vděčně Věrušce poděkovala a už šmejdily okolo kopretin a hledaly a hledaly. Několikrát se jim zdálo, že nějakou tečku zahlédly, ale pokaždé to byl jen planý poplach. Ne a ne nic najít. Utrmácené dlouhým hledáním se posadily na kámen a Maruška už zase nabírala k pláči.

Opodál se posadila moucha a začala si čistit nožky:
„Proč bulíš, bolí tě něco?“ zeptala se trochu neomaleně smutné berušky.

„Ne, to ne, ale poztrácela jsem pět teček ze svého kabátku“, fňukala Maruška.
Moucha si ji prohlédla ze všech stran, dokonce i vzlétla, aby jí dobře viděla na záda: „Myslím, že jsi žádné tečky nepoztrácela, myslím, že jsi jich nikdy víc neměla“, řekla moucha a pokračovala:
„Nedávno jsem létala doma u jednoho pana učitele a viděla jsem u něj v knížce obrázky broučků. Byl tam i obrázek berušky dvojtečné. Jako by ti z oka vypadl. Nebo spíš ty jemu.“

Maruška údivem otevřela pusu a Věruška ji vyzvala:
„Pojď, zaletíme se tam podívat.“ Měly štěstí! Pan učitel si četl venku na zahradě právě v té knížce s obrázky. Stačilo si chvíli počkat, než nalistoval stránku o broučcích. Dvojtečná beruška Maruška jako by se viděla v zrcadle. Žádné poztrácené tečky, její kabátek má jen dva puntíky odjakživa!

Zvedla červené krovky, narovnala si průhledná křidélka a samou radostí se dala do tance. Její sedmitečná průvodkyně Věruška se k ní přidala a nakonec si dala říct i moucha. Tu to za chvíli přestalo bavit a tak se s beruškami rozloučila. A když berušky začala zmáhat únava z tance, pozvala Věruška Marušku na trochu sladkého „mlíčka“ od svých mšic. Pak se rozloučily a Maruška letěla zase něco hledat. Vlastně někoho! Stejné dvojtečné berušky, jako byla ona. Určitě je našla brzo.

Autorka: Helena Kopečná

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/jak-beruska-pomahala/13306#more-13306

Hudební chvilka

CVRČEK

Praví cvrček cvrčku, že ho bolí v krčku,
Těší cvrček cvrčka, vezmi si kus brčka.
A tím brčkem, cvrčku, polechtej se v krčku,
Cvrky, cvrky, cvrk, cvrk, uzdravíš si krk, krk.

– Hra na tělo, dodržení rytmu a melodie písně
– Hra na Orffovy hudební nástroje
– Pohybové ztvárnění písně

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ – Beruško pujč mi jednu tečku

– pohybové ztvárnění písně

https://www.youtube.com/watch?v=46sNv3h0PIg – Na políčku v jetelíčku

– pohybové ztvárnění písně

Výtvarná chvilka

 • Král broučků – malba temperovými barvami , Můj brouk – děti vymýšlejí názvy svým brouků, podle jejich specifických vlastností.
 • Skořápkový brouk – půlku ořechové skořápky barvíme černou nebo libovolnou barvou, brouka dotvoříme přírodním materiálem nebo barevným papírem, na tykadla můžeme využít papírový provázek nebo štětečkový drátek.
 • Brouk – sestavování brouka z různých geometrických tvarů, základní geometrické tvary a jejich správné pojmenování nebo sestavení a pojmenování základních částí těla brouka.
 • Beruška z papíru – rozvoj jemné motoriky a upevňování příslovcí místa, správné držení nůžek, seznámení se základními geometrickými tvary. Výroba křídel z papíru pro berušku. Vzniklá křídla dle návodu nalepíme na zelený papír, který představuje louku, a pomocí barevného papíru, nůžek a lepidla, dokončíme berušku
Pracovní listy

https://atividadesparaeducadores.blogspot.com/2016/10/1-ano-atividades-com-numeros-ate-9.html?spref=pi&m=1

https://cz.123rf.com/photo_21059857_pomoz-mravenci-dostat-se-z-labyrintu,-bludi%C5%A1t%C4%9B-hry-pro-d%C4%9Bti,-odpov%C4%9B%C4%8F-v%C4%8Detn%C4%9B.html

Grafomotorika – Kuliferdovy listy

Domaluj berušku

Omalovánky

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/berusky-4032