Aktualizace informací o provozu školy od 8.6.2020

Fotografie dětí k vyzvednutí
20.5.2020
Zvířátka na dvorku
21.5.2020
Zobrazit vše

Aktualizace informací o provozu školy od 8.6.2020

Vážení rodiče.

V souvislosti s uvolňováním preventivních opatření ohledně nákazy COVID 19 MŠ Chodov aktualizuje pokyny pro bezpečný provoz všech mateřinek v Chodově.

Změny od 8.6.2020:

  • V provozu jsou tři třídy na MŠ Nerudova (Medvíďata, Berušky, Sluníčka), tři třídy na MŠ Školní (Kuřátka, Krtečci, Koťátka) a tři třídy na MŠ Zahradní (Kuřátka, Berušky, Mravenci).
  • MŠ U Koupaliště je přemístěna do malého pavilonu na MŠ Zahradní.
  • Vstup do budov a šaten všech mateřských škol je nadále omezen, mateřinky pokračují v režimu předávání dětí u vstupních dveří.
  • Na všech pracovištích MŠ Chodov je stále nutné ráno nahlásit čas, kdy si rodiče dítě odpoledne vyzvednou.
  • Rodiče nově příchozích dětí jsou povinni v den nástupu dítěte do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení.

Dále platí pokyny k provozu vydané ředitelkou MŠ dne 6.5.2020.

Žádáme rodiče, aby se těmito pokyny řídili i nadále.

Pokyny viz odkaz: https://mschodov.cz/informace-o-obnoveni-provozu-skoly-a-jejich-podminkach/

Děkujeme za spolupráci.