Zvířátka na dvorku

Aktualizace informací o provozu školy od 8.6.2020
21.5.2020
Náměty pro práci s dětmi ,,Život na statku“
24.5.2020
Zobrazit vše

Zvířátka na dvorku

Motivační týden – „Zvířátka na dvorku“ – 25.5. – 29.5.

Náměty činností

Očekávané výstupy a zaměření týdne

  1. Dítě a jeho tělo

Přizpůsobit či předvést jednoduchý pohyb

  1. Dítě a psychika

Uvědomovat si samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje,

vyjadřovat se

  1. Dítě a ten druhý

Aktivně komunikovat, naslouchat, vyprávět, vyjednávat, domlouvat se

  1. Dítě a společnost

Vyjadřovat svou fantazii a tvořivost v tvořivých, výtvarných a hudebních činnostech

  1. Dítě a svět

Mít poznatky z nejrůznějších oblastí světa

Nabídka činností

Námětová hra- , Na našem dvorečku‘-hry se zvířátky -stavba dvorečku, hospodářství, poznávání domácích zvířátek

Jemná motorika – zvířecí mozaiky, puzzle, kostky, třídění či navlékání korálků, kreslení v mouce, prstové cvičení-mistička pro kočičku, kočička

Ranní kruh- Přivítání v novém týdnu-poučení o bezpečnostních hygienických pravidlech třídy, rozhovory o tom, jak se děti měly, co dělaly, když nechodily do školky, rozhovory o změnách v přírodě, zvířátkách a o tom, co se děje na dvorku

Literární činnosti- Poslech a práce s pohádkou-JAK MLUVÍ ZVÍŘÁTKA, Básnička s pohybem-ZVÍŘÁTKA, prohlížení knížek o zvířátkách, četba knížky-Kocour Mikeš

Smyslová hra- Pejsku zaštěkej, Všechno lítá, co peří má třídění zvířátek dle daného pravidla

Rozvoj pohybu-zdravotní cvičení, orientace v prostoru, překážková dráha

Pohybová hra- Děti,děti běhají, zvířátko hledají, Na kočku a myš, Všichni psi z boudy ven, Ptáčkové zobají, Maminka hledá své mláďátek ,Čaruji ,Čaruji

Výtvarné činnosti- zvířecí omalovánky, pracovní list-domaluj prasátko, domaluj pejska, práce s vodovými barvami-prasátko, malování křídami-namaluj zvířátko

Pracovní činnosti- skládání papíru-pejsek

Jazykové činnosti- , Nazlobená husa‘-sssssssss ,Včela bzučí‘-bzzzz ,čmelák bzučí‘-bžžžž, na kočičku voláme, hlasy zvířátek

Hudební činnosti-poslech dětských písní-použití reproduktoru seznámení a nácvik písně-Když jsem já sloužil to první léto

Hádanka-Zvířecí hádanky

Hodnocení dne –Pochvala , shrnutí toh ,co jsme dnes dělali, co jsme se naučili, co se povedlo, co ne. Vyzdvihnout pěkné, kamarádské chová, pochválit odvedenou práci. Upozornit na nevhodné chování-zopakování pravidel třídy. Podporovat děti v sebevyjádření-říci,co se jim líbilo či nelíbilo, co se jim povedlo či nepovedlo, jaká mají přání-učit se vyjádřit své potřeby , názory prosazovat se v kolektivu a otevřeně mluvit.

Pohybové aktivity

https://elce-pelce-kotrmelce.estranky.cz/clanky/cviceni-pro-deti/rikanky-s-prsty—domaci-zvirata.html

Básnička

https://i.pinimg.com/originals/86/f0/5a/86f05aa2f3d39277cea0da5b7f2d1d11.jpg

Zvířecí zpívánky

Básnička s kreslením

Literární činnosti – pohádka