Náměty pro práci s dětmi ,,Život na statku“

Zvířátka na dvorku
21.5.2020
Informace pro rodiče dětí ze třídy ,,POHÁDKA“
30.5.2020
Zobrazit vše

Náměty pro práci s dětmi ,,Život na statku“

Milí rodiče, vzhledem k okolnostem, které vyplynuly z pandemie Covid-19 je MŠ dočasně uzavřena. Od 13.5. – do odvolání je provoz MŠ U Koupaliště přemístěn na MŠ Zahradní – třída Ptáčci.

Připravili jsme pro vás náměty pro práci s dětmi:

25.5. – 29.5. – ,,Život na statku“

Charakteristika týdne:

Dětem přiblížíme rozlišnost života ve městě a na vesnici, zopakujeme si získané poznatky o domácích zvířatech, jejich užitku, blíže se seznámíme s některými pracemi, které souvisejí s hospodářstvím.

Cíle a zaměření týdne:

 • Rozpoznat život ve městě a na vesnici (obydlí, zvířata na statku, užitek)
 • Seznámit s hospodářskými pracemi, řemesly (výroba mouky, tvarohu, práce se dřevem – truhláři ad..)

Pekař peče housky:

Pekař peče housky,

uždibuje kousky,

pekařka mu pomáhá,

uždibují oba dva.

Neuždibuj kousky,

budou malé housky.

Když to pekař udělá,

je to velká ostuda.

Náměty a činnosti:

 • Prohlížení obrázkových publikací, pohlednic – naše města, vesnice
 • Opakování domácích zvířat a jejich mláďat, užitku
 • Pexeso, puzzle na domácí zvířata
 • Vkládání tvarů zvířat
 • Hry se zvířátky
 • Sluchová hra ,,Poznej zvířátko“
 • Pomoc v kuchyni – práce s moukou, vysvětlení, kde se mouka vzala
 • Výroba tvarohové pomazánky
 • Sestavování obrázků ze špejlí, dřívek a klacíků
 • Hledání předmětů ze dřeva, vysvětlení práce truhláře
 • Cvičení s míčky
 • Procvičování házení a chytání míče
 • Jednoduché pracovní činnosti – zatloukání hřebíků do dřeva
 • Rytmizace, melodizace na dřívka
 • Malování na velký formát papíru (viz téma ,,Na statku“)

Grafomotorika, rozvoj prostorové představivosti, myšlení…

Říkadla: 

https://www.promaminky.cz/rikadla-a-basnicky/o-zviratkach-12

Cesta – Od města k vesnici, od města k městu, maluji silnici, maluji cestu.

Na dvoře – Na tom našem dvoře, tam je pěkná mela. Jedna koza druhé to včera vyprávěla (mé mé mé – včera vyprávěla) … obměna zvuků různých zvířat.

Píseň s pohybem:

Když jsem já sloužil

Já mám koně, vraný koně

Mlýn klape svou

Směr kompetencí:

 • Zdokonalovat pohybové dovednosti
 • Učit se prožitkem
 • Umět spolupracovat
 • Osvojit si elementární poznatky
 • Vnímat odlišností života ve městě a na vesnici