Charakteristika školy | MŠ Zahradní

Naše školička „U zahrádek“

Mateřská škola byla založena v roce 1967, je postavena na okraji města v klidném prostředí obklopeném zahrádkami a přírodou. Mateřská škola je pětitřídní, má dva patrové pavilony, kde jsou vždy nad sebou dvě třídy. V pavilonu naproti malé brance jsou třídy „Mravenců“ a „Kuřátek“ a v zadním pavilonu jsou třídy „Berušek“ a „Sluníček“. Za těmito pavilony se nachází nízký pavilon, kde je třída nejmenších dětí „Ptáčků“. Mateřská škola má ještě hospodářskou a správní budovu, kde se nachází kuchyň , kancelář vedoucí školní jídelny a kancelář zástupkyně paní ředitelky. Všechny budovy jsou spojeny zděnou a zastřešenou spojovací chodbou. Naše škola se může pyšnit nově zrekonstruovanou zahradou přírodního stylu s herními prvky, polyfunkčními sestavami. Součástí zahrady je mimo jiné i velmi oblíbené bludiště a zejména v létě všichni ocení „Dračí mlhoviště“.

Provoz naší mateřské školy: od 6.00 do 16.00 hodin

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci na tomto pracovišti:

  • 9 učitelek
  • 3 asistentky pedagoga
  • 3 uklizečky / 1 uklizečka -2 hodiny/
  • 3 kuchařky /1 kuchařka – 4 hodiny/
  • 1 údržbář
  • zástupkyně vedoucí školní jídelny
  • zástupkyně paní ředitelky

Kapacita tohoto pracoviště je 137 dětí, v současné době je zapsáno 115 dětí.