Třídy | MŠ Zahradní

Třída „Berušky“

Na tuto třídu dochází děti 2,5 leté – 5-ti leté. Celý rok paní učitelky pracují s TVP „Berušky chtějí všechno znát“. Děti mají možnost adaptačního programu. Na této třídě se nejvíce zaměřujeme na rozvoj hygienických návyků, sebeobslužných činností – oblékání, svlékání, obouvání…a rozvoj správných návyků při stolování. Na této třídě pracuje asistent pedagoga.


Třída „Sluníčka“

Ve třídě „Sluníček“ se scházejí děti věkové skupiny od 4 – 5 let. Celý rok se pracuje podle TVP „Veselá sluníčka“. Děti jsou vedeny zejména k samostatnosti, ke kladnému vztahu k přírodě, ke zdravému životnímu stylu a k poznávání pravidel společenského chování. Děti se zúčastní mnoha akcí …. Návštěva Solné jeskyně v Nejdku a Školkolympiáda je pouze na této třídě. V letošním roce zde s učitelkami spolupracuje sdílený asistent pedagoga.


Třída „Mravenci“

Na třídě „Mravenců“ se schází děti věkové skupiny od 4 – 7 let a děti s odkladem školní docházky. Celý rok se pracuje podle TVP „Mravenci se nedají“ a společně se děti připravují na vstup do základní školy. Děti jsou vedeny k všestrannému harmonickému rozvoji své osobnosti. Děti se během roku zúčastní mnoha zájmových i sportovních aktivit – výtvarný kroužek, logopedická průprava řeči, divadelní představení, volejbal, předplavecký výcvik, Školka Cup… Na této třídě letos také pracuje sdílený asistent.


Třída „Kuřátka“

Ve třídě „Kuřátek“ se schází děti ve věku 5 – 6 let , celý rok se pracuje podle TVP „Kuřátka poznávají svět„. Děti se společně připravují na vstup do základní školy a rozšiřují si vědomosti a schopnosti ve všech oblastech. Předškolní děti se během celého roku zúčastní mnoha zájmových i sportovních aktivit : logopedická průprava řeči, výtvarný kroužek, divadelní představení, volejbal, předplavecký výcvik , Školka Cup, Solná jeskyně v Nejdku…


Třída „Ptáčci“

Ve třídě „Ptáčků“ se schází nejmenší děti od 2,5 roku do 4 let. Celý rok se pracuje podle TVP „Hnízdečko plné ptáčků“. Děti mají možnost adaptačního programu, učí se navazovat kontakty s učitelkou i ostatními dětmi, seznamují se s novými kamarády, seznamují se s novým prostředím, třídou…

Všechny fotografie najdete v naší galerii na https://mschodovzahradni.rajce.idnes.cz