„Letní hry, vodní svět“

Indiánské léto
7.6.2020
Letní radovánky – předškoláci
17.6.2020
Zobrazit vše

„Letní hry, vodní svět“

„Letní hry, vodní svět“ – 15.6. – 19.6.

Cíle a zaměření

. Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

. Vytváření prožitkového vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

. Seznámení s pravidly chování ve vztahu k ruhému

. Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí / spolupracovat, spolupodílet se/, přináležet k tomuto společenství /ke třídě, k rodiči, k ostatním dětem/ a vnímat i přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

. Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností

Náměty činností

Prohlížení knih


Povídání v ranním kruhu – přivítání se s dětmi po víkendu – rozhovory…

  • Připomenutí zavedených pravidel
  • vyprávěnky, rozhovory – vodní svět, vodní živočichové, podmořský svět…

Výtvarné činnosti

Výroba chobotnice s drátků, kresba či malba chobotnice dle obrazového materiálu

„Zlatá rybka“ – lepení šupinek

Skupinová práce dětí – sestavování vodního živočicha – ostatní skupiny hádají vodního živočicha

Jemná motorika – navlékání korálků chobotnici na chapadla

  • omalovánky k tématu

Pohybové aktivity

Využití barevného padáku – „Podmořský svět“ – podlézání, probíhání, přesuny dle pokynů učitlelek

  • názvy vodních živočichů – napodobování pohybem i zvukem….
  • PH : „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“ , PH: „Kouzelná rybka“
  • Dechová cvičení – foukání do padáku – mořské vlny…

Říkadlo : „Žába leze do bezu“ – tleskání, pleskání, dupání …. rytmizace

Poslech písně : „Tři citronky“ + využití dětských hudebních nástrojů

Matematické činnosti – pojmy : první, poslední, uprostřed – hra „Na veselé žabky“

Grafomotorika : „Zlatá rybka“ – obrys rybky jedním tahem