Charakteristika školy | MŠ Nerudova

Naše mateřinka – pracoviště MŠ Nerudova – se nachází v lokalitě Nerudovy a Luční ulice v obytné zástavbě na okraji města, poblíž autobusového nádraží a polikliniky. Byla postavena jako jedna z posledních mateřských škol v Chodově začátkem 80. let 20. století. Je umístěna ve velké zahradě, kde rostou ovocné a jiné listnaté a jehličnaté dřeviny. K dispozici tu pro děti jsou různé průlezky, dětské herní sestavy, houpačky, skluzavky a také dvě velká pískoviště. Čtyři prostorově velkoryse řešené třídy jsou umístěny ve dvou budovách pavilónového typu. Děti mají dostatek prostoru k hrám i pohybu jak ve třídách, tak i na zahradě. Ve třetí budově se nachází hospodářský pavilon se školní kuchyní, prádelnou a jídelnou pro provozní pracovnice, kanceláře ředitelky MŠ Chodov, vedoucí školní jídelny MŠ Chodov a kancelář účetního.

Provoz školy: od 6.00 do 16.00 h

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci na tomto pracovišti:

 • 8 učitelek,
 • 1 asistentka pedagoga,
 • 2 uklízečky, 1 školnice,
 • 2 kuchařky,
 • vedoucí školní jídelny, zástupkyně vedoucí ŠJ,
 • ředitelka MŠ Chodov, asistentka ředitelky.

Kapacita tohoto pracoviště je 104 dětí, v současné době je zapsáno 101 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel.

Rozdělení dětí do tříd

 • Třída „Medvíďata“ – děti 3-leté, výjimečně i mladší 3 let .
 • Třída „Sluníčko“ – děti 3,5 – 4 roky.
 • Třída „Berušky“ – děti 4 – 6 let.
 • Třída „Včelky“ – děti 5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Čísla telefonů:

 •                  352 352 481 – třída „Medvíďata“
 •                  352 352 482 – třída „Sluníčka“
 •                  352 352 483 – třída „Berušky“
 •                  352 352 484 – třída „Včelky