Třídy | MŠ Nerudova

Třída „Medvíďata“

TVP „S medvíďátky za poznáním“

Záměr: Prvotní socializace v dětském kolektivu, nácvik základní sebeobsluhy, vyjadřování svých potřeb a přání, respektování kamaráda, jako sobě rovného, používání základních zdvořilostních frází.


Třída „Sluníčka“

TVP „Putování se sluníčkem“

Záměr: Rozvoj samostatnosti, zlepšování sebeobsluhy, sociální zralosti a sebedůvěry, budování společenských návyků a dovedností, navazování přátelství, pěstování ochoty pomoci ostatním, hledání svého místa v kolektivu.


Třída „Berušky“

TVP „Poznáváme svět s beruškou Jaruškou“

Záměr: Rozvoj dětí po stránce tělesné, intelektové, estetické i pracovní, získávání nových poznatků z reálného světa, budování zdravé sebedůvěry a sebevědomí, příprava dětí na vstup do ZŠ.


Třída „Včelky“

TVP „Putování s včelkou Májou“

Záměr: Vytváření zdravých životních postojů a návyků,příprava dětí na vstup do ZŠ, vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání, zaměření na environmentální výchovu a vytváření kladného vztahu k přírodě. Účast na plaveckém výcviku, lyžařském kurzu a pohybových aktivitách v tělocvičně.

Všechny fotografie najdete v naší galerii na https://mschodovnerudova.rajce.idnes.cz