Zájmové aktivity | MŠ Nerudova

Aktivity školy:

 • Výtvarný kroužek – ve spolupráci se ZUŠ Chodov pod vedením pana učitele Milana Exnera
 • Plavání předškoláků – v sokolovském bazénu pod vedením zkušených instruktorů
 • Ve zdravém těle zdravý duch – sportovní dopoledne v chodovské hale pro předškoláky pod vedením trenéra BVC Chodov
 • Vzděláváme se pro budoucnost – „Odborník ve výuce“ – výtvarné a pracovní aktivity pro předškoláky pod vedením odborníka z DDM
 • Logopedie a školní zralost – péče o děti se špatnou výslovností a nerovnoměrným vývojem ve spolupráci s Mgr. Blankou Vránovou. Individuální sezení probíhají v dopoledních hodinách.

Doplňující aktivity školy:

Slavnosti v MŠ:

 • Podzimní Haloweenský karneval
 • Adventní setkání
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky či dílničky a posezení na třídách
 • Lyžařská školička – lyžařský výcvik v Potůčkách
 • Masopustní karneval
 • Oslavy Dne dětí
 • Pasování na školáky

Návštěvy divadel, významných míst, spolupráce:

 • Divadelní představení v MŠ, v KASSu Chodov, v Karlovarském městském divadle
 • Koncert žáků ZUŠ Chodov a účast na ZUŠ open
 • Návštěva záchranného systému v Chodově
 • Návštěva předškoláků v ZŠ J.A.Komenského Chodov
 • Beseda s učitelkou 1. třídy ZŠ J.A.Komenského Chodov
 • Vystoupení pro seniory v Domě s pečovatelskou službou v Chodově
 • Návštěvy v Městské knihovně Chodov, Infocentru, Galerii u Vavřince
 • Spolupráce s Domem dětí a mládeže
 • Návštěvy v útulku pro opuštěná zvířata v Chodově

Fotografování dětí:                                 

 • vánoční fotografování
 • focení předškoláků na tablo
 • společné fotografie všech tříd na konci školního roku       

Aktivity pro zdraví a bezpečnost dětí:

 • Besedy se strážníkem městské policie p. Staňkem – téma zima, neznámá  zvířata, cizí lidé, jízdní kola, silnice, chodník, sám doma, s dětmi na dopravním hřišti, protidrogová prevence, šikana, …
 • Předplavecký výcvik předškoláků v Sokolově
 • Sportovní dopoledne pro předškoláky v chodovské hale pod vedením trenéra BVC Chodov
 • Lyžařská školička
 • Školkolympiáda
 • Školkacup

Výlety celoškolní nebo podle programu tříd:

 • Výlet na zámek Kynžvart
 • Výlet na statek Kozodoj
 • Výlet do botanické zahrady v Bečově
 • Výlety do okolí Chodova

Prezentace práce školy:

 • Vystoupení pro seniory v Domě s pečovatelskou službou v Chodově
 • Výtvarné soutěže
 • Výstava výtvarných prací dětí „Galerie na plotě“ (obrázky na plotě MŠ Školní)
 • Adventní setkání – vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Zdobení vánočního stromečku