Charakteristika školy | MŠ U Koupaliště

Charakteristika školy

         Mateřská škola U Koupaliště byla otevřena v roce 1972. Nachází se v oblasti panelové zástavby na okraji města Chodova. Součástí školy je prostorná zahrada, která umožňuje celoroční pobyt dětí. Lokalita, ve které se škola nachází, umožňuje vycházky do blízké přírody. Nedaleko je i do města, což je využíváno k dalšímu poznávání prostředí, ve kterém děti žijí, návštěv divadel, knihovny, školy, atletického stadionu, tělocvičny ad.          

Mateřská škola má tři třídy. Celý areál se skládá z několika částí: správního pavilonu s kuchyní, nízkého pavilonu s jednou třídou a patrového pavilon se dvěma třídami. Třídy jsou propojeny se správní budovou spojovací chodbou.

Do 1.třídy jsou zařazovány děti nejmladší věkové skupiny, většinou od 3 let věku, pokud podmínky umožní, jsou přijaty i děti mladší 3 let. 2. třída bývá heterogenní (věkově smíšená ), jsou zde zařazovány děti ve věku 4 – 6 let. Ve 3. třídě jsou děti s povinnou školní docházkou a děti s odklady školní docházky. 

MŠ U Koupaliště je naplňována zpravidla do počtu 78 dětí v souladu s povolením výjimky z počtu dětí. Součástí je školní jídelna, která zajišťuje pestrou a chutnou stravu pro děti a pracovnice mateřské školy.


Personální zajištění

  • 6 učitelek
  • 2 asistentky pedagoga
  • 2 uklízečky
  • 2 kuchařky

Provoz mateřské školy

od 6.00 do 16.00 h

Třídy

  • Třída Berušky – děti 3 – 4 leté, také mladší 3 let .
  • Třída Sluníčka – děti 4 – 5 let
  • Třída Pohádka – děti 5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Kontakty

  •                 352 352 471 – třída Berušky
  •                  352 352 472 – třída Sluníčka
  •                  352 352 473 – třída Pohádka

kontakt do kanceláře zástupkyně ředitelky MŠ – 352 352 470