Zájmové aktivity MŠ

Aktivity školy:

 • Výtvarný kroužek – ve spolupráci se ZUŠ Chodov pod vedením pana učitele Milana Exnera
 • Plavání předškoláků – v sokolovském bazénu pod vedením zkušených instruktorů
 • Ve zdravém těle zdravý duch – sportovní dopoledne v chodovské hale pro předškoláky pod vedením trenéra BVC Chodov. Sportovní akce ve spolupráci s DDM (školka cup, sportovní den ke dni dětí, školkolympiáda)
 • Vzděláváme se pro budoucnost – „Odborník ve výuce“ – výtvarné a pracovní aktivity pro předškoláky pod vedením odborníka z DDM
 • Logopedie a školní zralost – péče o děti se špatnou výslovností a nerovnoměrným vývojem ve spolupráci s Mgr. Blankou Vránovou. Logopedická prevence.
 • spolupráce s odborníky – ŠPZ (SPC, PPP)
 • spolupráce s organizací ,,Člověk v tísni“ – adaptační programy s předškolními kluby

Doplňující aktivity školy:

Slavnosti v MŠ:

 • ,,Bubušou“ – Podzimní karneval
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky či tvořivé dílničky a posezení na třídách
 • Masopustní karneval
 • akce k připomenutí lidových tradic – Morana, Masopust, čarodějnice, Vánoce
 • tvořivá velikonoční dílnička se seniory v MŠ ,,Já jsem malý koledníček, babičko“
 • besídky pro maminky
 • zážitkové dny – Barevný týden, ad.
 • čarodějnické řádění
 • Oslavy Dne dětí
 • poslední zvonění
 • Pasování na školáky – poslední zvonění
 • pasování na školáka – celoměstské
 • závěrečný karneval

Návštěvy divadel, významných míst, spolupráce:

 • Divadelní představení v MŠ, v KASSu Chodov, v Karlovarském městském divadle
 • Koncert žáků ZUŠ Chodov
 • Návštěva záchranného systému v Chodově
 • Návštěva předškoláků v ZŠ Husova, Chodov
 • Beseda s učitelkou 1. třídy se ZŠ Husova, Chodov
 • Vystoupení pro seniory v Klubu pro seniory v Chodově
 • Návštěvy v Městské knihovně Chodov, Infocentru, Galerii u Vavřince
 • Spolupráce s Domem dětí a mládeže

Fotografování dětí:                                 

 • tématické fotografování
 • focení předškoláků na tablo
 • společné fotografie všech tříd na konci školního roku       

Aktivity pro zdraví a bezpečnost dětí:

 • Besedy se strážníkem městské policie p. Staňkem – téma zima, neznámá  zvířata, cizí lidé, jízdní kola, silnice, chodník, sám doma, s dětmi na dopravním hřišti, protidrogová prevence, šikana, …
 • screening zraku dětí ve spolupráci se zdravotníky
 • Předplavecký výcvik předškoláků v Sokolově
 • Sportovní dopoledne pro předškoláky v chodovské hale pod vedením trenéra BVC Chodov
 • Lyžařská školička
 • Školkolympiáda
 • Školkacup

Enviromentální aktivity MŠ:

 • ,,Ukliďme si okolí“ – úklid dětí a rodičů v okolí MŠ
 • ,,Popelnička Jája“ – akce k třídění odpadu
 • sbírka kaštanů pro zvířátka, spolupráce s mysliveckým sdružením

Výlety celoškolní nebo podle programu tříd:

 • Výlet na zámek v Bečově nad Teplou
 • Výlet na statek Kozodoj

Prezentace práce školy:

 • Vystoupení pro seniory v Domě s pečovatelskou službou v Chodově
 • Výtvarné soutěže
 • Výstava výtvarných prací dětí „Galerie na plotě“ (obrázky na plotě MŠ Školní)
 • Adventní setkání – vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Zdobení vánočního stromečku