Vzdělávání | MŠ U Koupaliště

Školní vzdělávací program

“Objevujeme svět, kouzelný svět pohádek a kamarádů“

Motto naší mateřské školy:

„Děti mají svůj kouzelný pohádkový svět.

Náš svět jsou šťastné a usměvavé děti.“

Výchovně vzdělávací proces:

 • přizpůsobujeme se současným podmínkám předškolního vzdělávání
 • vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • děti jsou vedeny od pohádky do reálného světa
 • vytváříme podnětné prostředí, atmosféru pohody, důvěry, přátelství a pěkných kamarádských vztahů
 • respektujeme individuální potřeby dětí
 • upřednostňujeme spontánní hru, vyvažujeme s řízenými činnostmi
 • posilujeme sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti
 • nabízíme adaptační program  

Filosofie MŠ :

* rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy
* usilovat o to, aby každý, kdo do naší MŠ přijde, pocítil přátelství,radost
  a důvěru, aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům

Vzdělávací cíle

 • vést děti ke zdravým životním návykům, postojům, samostatnosti
 • pečovat o všestranný rozvoj osobnosti dítěte (využití prožitkového učení dětské zvídavosti)
 • rozvíjet fyzickou zdatnost a zdraví dětí, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, smyslové, dramatické výchovy, praktických zkušeností, experimentování
 • podporovat rozvoj mezilidských vztahů (vedení k toleranci, přátelství, empatii)
 • vnímat a přijímat základní hodnoty naší společnosti
 • vytvářet u dětí povědomí o správném přístupu k okolnímu svět (kladný vztah k životnímu prostředí, ke zdraví, historii, zvykům, světu…)

Třídní vzdělávací programy – 2019/2020

1. třída : Berušky – „Veselá beruška a její kamarádi“
2. třída : Sluníčka – ,,Hrátky se sluníčkem“
3. třída : Pohádka – ,,Putování pohádkovou cestičkou za školní taštičkou „